Handelsman Johanna 8

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken QdeShög Kommun (WGShög Fastighetsbeteckning Hamküsmanéhhmnw,8 Gatunummer Klubbgat an ,ti4' ,FN Benämning qu§#' 6 Fastighetsägare x Inventeringsdatum 1978mp48 Inventerare nr Mlükdaü Negativ nr 2M1 BESKRIVNING Affärs och bostadshus Lamellhus. Gjuten grund. Vitt fasadtegel på gavlarna. Grön plåt och laserad träpanel mot norr* Plant plåtklätt tak. ' Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde üdeehög än Handelaman Johanna 8 Stora Target :MvWikdahl,1978 Affärs ash hyreahus fr, N9 2:11