Uppsats om Hartsbol

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

"3 HARTSBOL Ursprungligen var Hartsbol troligen, liksom många andra gårdar i Hålaveden, sommarviste d.v.s. ett slags sommarfäbod till gårdarna på Östgötaslätten.Den slutsatsen kan man dra då ortsnamn som slutar på torp, ryd, bol med flera sannolikt röjer en tidigare förekomst av tillfälliga uppehållsplatser. Nyodlingsepoken satte igång under tidig medeltid. Enligt Östgötalagen från slutet av 1200talet, fick man, om man hade häradshövdingens tillstånd, göra en intaga d.v.s. inhägna ett bestämt område med gärdesgård och där börja nybygge. Nybyggarebonden var endast “åbonde” och således ej ägare till jorden, vilken alltjämt tillhörde häradet. I Ar 1647 kallades garden för Hersbol. Den ägdes då liksom 3/4 av alla andra gårdar i Ödeshögs socken av Greve Per Brahe d.y. på Visingsborg. Per Brahe hade släppt ifrån sig gårdar på andra håll i landet och istället fått ett stort antal som låg närmare Visingsö, bl.a 31 gårdar i Odeshög och däri ingick Hersbol. Vid reduktionen av Visingsborgs grevskap år 1681 indrogs Hersbol till kronan. Vid mitten av 1700talet Sålde kronan gården och den övergick till att bli ett s.k. skattehemman, d.v.s. den självägande bonden, skattebonden, brukade jorden men fick betala skatt till kronan. Är |Y66 agdes och brukades garden av: Sven Larsson f. :717 Sara rersdotter i..i725 burn: karia i. |Y46 Jonan f. 1758 Lars f. lY49 Sara f. 1762 Per f. I755 Karin f. 1766 Kerstin I. |75b Jonas f. 1772 Vid tiden för storskiftet 1790, var Harsbol uppdelat i tva delar vilka ägdes till 6/10 delar av Anders Jonsson och till 4/IO delar av två söner till föregående ägare nämligen Per Svensson f. 1753 och Jonas Svensson f. 1772. " Storskiftet företogs enligt följande: Efter storskiftet bestod Harsbol av 2 gårdar, en i norr och en i söder. Syskonen Per och Jonas Svensson delar sin norra del i två enheter och således bestod Harsbol vid slutet av 1700talet av 3 gårdar. Den södra delen av Harsbol som efter storskiftet ägdes av Anders Jonsson delades år 1813 av ägaren hakan Olofsson 1749 1838 i 2 hälfter. Den ena tillföll sonen Jonas Håkansson 1781 1853. Den andra tillföll dottern Anna Britta Håkansdotter f. 1791. På cirka 50 år hade Hartsbol från att ha bestått av 1 gård, uppdelats så att den 1813 bestod av 4 gårdar med därtill örande torp. Jag skall koncentrera mig på de 2 gårdar som kom att utgöra vad som idag (1977) kallas för Hartsbol 1:2. 1/8 mtl. den sk. Andra gården Ägare och brukare 1816: Jonas Håkansson 1781 1853 Sara Lena Persdotter 1783 1861 barn: Petrus f. 1812,'flyttade till Sunneby 1847. Carl Johan f. 1819, gifte sig 1848 med Johanna SOfia Svensdotter. Maja Stina f. 1808, gift med drängen C.A. Pettersson Vilka utflyttade 1840. Föregående ägaren Håkan Olofsson 1749 1838 och h.h. Kristina Jaensdotter 1758 1831 bodde hos sonen på undantag. Efter Jonas Håkanssons död 1853, flyttade sonen Carl Johan Jonsson med fru och barn och gården såldes. Ägare och brukare 1854: Jonas Samuelsson f. 1810 Maja Stina Johansdotter 1814 1856 barn ' Gustafa Fredrika f. 1838 Ada Maria f. 1852 Herman Albin f. 1844 Carolina f. 1855 August f. 1846 Johan Reinhold f. 1856 Christoffer f. 1849 ' Efter hustruns död 1856, flyttade Jonas Samuelsson med barn och sålde.gärden. |. u Ö " T. . Ägare och hrpkare 1834: falloq /lárlls Nämdeman Carl Bank 1796 1857 Anna Stina Persdotter 1802 1879 barn: Carl Villis f. 1825 Gustaf August f. 1857 Johanna Maria f. 1826 Emelie Carolina f. 1841 Johan Alfred f. 1829 Efter Carl Banks död 1857 delades garden mellan de fem barnen. De erhöll var sin fyrtiodels mental. Dottern Emelie Carolina gifte sig är 1863 med Frans Otto Danielsson. Dessa köpta samma år Johanna Marias, Johan Alfreds och Gustaf Augusts andelar i gården och ägde därefter 1/10 mtl. av densamma. Carl Villis som stod i förmyndarskap under Johanna Marias make Carl Hansson i Kushult, behöll sin 1/40 mtl. Så är vi framme vid tiden för laga skiftet. f Byggnader på familjen Järns fastighet i Hartsbol Bostadshus : Äldsta delen (den norra) uppförd omkr 1850; Omkring 1905 sattes veranda på huset och frontespis på övervåningen. Omkring 1920 förlängdes huset mot söder, samtidigt som flygelbyggnaden revs. 1939 tillbyggdes hallar i 2 våningar samt frontespis mot baksidan. 1959 moderniserades byggnaden med centralvärme WC och badrum. De båda norra rummen har forfarande kvar mycket av sitt gamla utseende. Ladugård loge och stall : uppförd omkring 1880 efter att gammal ladugård ernnit ner. Länge visste man inte orsaken till branden. Men långt efter att familjen Danielsson, som ägde gården vid branden, sålt gården, fick de ett brev från en gammal dam bosatt i Nord Amerika. Hon hade vid 1880 talet varit piga vid gården i Hartsbol. En sen kväll gick hon för att se till djuren i ladugården. Hon råkade då välta den lampa hon hade med sig, så höet fattade eld. Hon blev då så chockad att hon sprang tillbaka till boningshuset, gick till sängs och berättade inte för någon att elden tagit sig i ladugården. Hon hade länge buret på sin hemlighet men skrev till familjen Danielsson att hon inte ville dö utan att berätta sanningen och be om förlåtelse. Vidare har det på baksidan av ladugården funnits ett drevhus för en oxvandring, vilket revs i slutet på 1970talet. Magasinsbyggnaden byggdes ungefär samtidigt som flygelbyggnaden; revs. Det är inte omöjligt att de timmerstockar som finns i den byggnaden kommer från den gamla flygelbyggnaden. X Ägare och brukare 1856: Carl Johan Jonsson f. 1819 (vars far ägde gården 18131816) Johanna Sofia Svensdotter f. 1824 barn: ;Maria Kristina f. 1849 Anders Oscar f. 1856 1 Carl Gustaf Herman_ f. 1850 Ernst Victor f. 1859 k Johan Adolf Ferdinand f. 1852 Amanda Augusta f. 1861 Frans Alfred f. 1854 Albin Teodor f. 1864 '1, \ 1/8 mtl quarande huvudgården Agare 1807: Petter Persson i Öninge. grukare_l807: Jaen Månsson 1767 1836 Lisa Persdotter f. 1757 Eaakasâlêzgz , Per Skilling f. 1786 Greta Johansdotter f. 1782 Brukarg_1821; Peter Jonsson f. 1795 Lena Kristina Hansdotter f. 1800 Dessa utflyttade till Munkeryd 1824 Brukare_j§g§ii Johannes Nilsson f. 1791 Carin Andersdotter f. 1784 Dessa utflyttade till Stavreberg 1829. 1829 delades gården upp i 2 brukningsenheter. Den 1:a brukades av: Jonas Petter Persson f. 1807 Stina Greta Eilsdotter f. 1809 Den 2:a brukades av: Karl Anders Pettersson f. 1809 Maja Stina Jönsdotter f. 1808 Carl Jonsson sålde 1864 sin 1/8 mtl. till Carl Fredrik Johansson i Kulltorp, mera känd som "Kalle i mjölboa“. Denne sålde i sin tur gården 1866 till Frans Otto Danielsson. F.O. Danielsson köpte 1869 Carl Villis Karlsson Banks fytiondels mtl. genom förmyndaren Carl Hansson. Äga_e och brukare 1869 av 1/4 mtl*Hartsngli Frans Otto Danielsson f. i St Åby 1859 Emelie Carolina Bank f. i Hartsbcl 1841 barn: FV<QVt August Emil Ferdinand f. 1864 reste till Nordamerika h'wçgwêx> Carl Otto f. 1869 reste till Nordamerika 'Gadget Johan Alfred Gilbert f. 1871 reste till Nordamerika (V4L^h,§9 Gustaf Albin f. 1875 reste till Nordamerika 41 Oscar George f. 1879 ' *" Adolf Tino f. 1882 Frans och Emelia sålde 1911 gården till sin son Oscar George. Makarna bodde kvar i Hartsbol till sin död. Agare och brukare 1911: ' ? Oscar George Danielsson 1879 1964 Lovisa Hjertstedt 1884 1957 barn: Verner Gerda gift m. K.E. Johan son Vallby Anna gilt m. H. Ström Lindeberg Oscar och Lovisa sålde 1927 hartsbol och flyttade till Jarnstad. .Ägare 1927: Claes August Jern i Skälaby 1862 1955 Hulda Rosina Johansdotter 1854 1955 Dessa arrenderade ut garden till sin son Petter Jern och salde den 1932. 5823.13. .gearbrnizara 1 95 '4: Petter Paul Jern f. i Skälaby 1900 Hilda Amanda Wigh f. i Jusseryd 1397 barn: Paul Sture f. i Jumscryd 1926, gift m. V Fransson “ultsbol Stina Maria f.i Jueseryd 1927, gift m. S. Jakobsson V Sestorp. Ingabisa f.i Hartsbol 1929, gift m. A Nyberg Gräsberg Petter och Hilda överlåter 1973 gården på sina barn. ÅSA 0/ v /c/ en me//cm “i ' / I ' ›; .h '. J C /7 /L/Of//O/E///A rañäuamégf ?Å/onom/ Åggjh a/O/ '_ ' ._ _ IVP/3 /ö'rc/ / ?KK › r 1 *h* MJ? C/áf /jg /vya/ den / d , t " //sá :U upp/576 clay” Dani/Kör LÅ///áz/ng/ :ZZ //G/Åa/ gänga/f V //d (im/a Som (UG/:slår av áz/yjø nada/"wa pá 6/60 5% ,Å t* :fy: CL” C/[Q/ i), _ nam'âfä'x* J60 [axe/ade " “ , ' ./ Ö WC/Å/d//afc/l