Heda 1:3 (Hedlycke)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖSTERGÖTLANDSLÄNSMUSEUM BEBYGGELSEINVENTERING I ÖSTERGÖTLAND . r. _ lnventerare Marle Hagsten Invent. dat 871118 Film nr (3 6* 2” I LJ' Ekon. kart. blad nr Koord Sockeanörsaml Heda Bilagor Kommun Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Heda 1:3 . Adress Kyrkamiljöinventering wwwmmmd Haüydg Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. värd. 1 bostad 1 NIF' gasbetong sten 2 lekstuga 1 trä 3 garage trä vit målad panel 4 uterum gråvit spritputs vit målad masonit fasspont w. *Lgñvmg* 4 i i :m sadeltak brunt glaserat tegel bruna 2 lufts 3 luftster spektivfönster 1943 pulpettak korr. plåt sadeltak k0r1;plåt Situationsplan, tomtkarta AB Dsrgöla CGV'esooudemen 'QiLake Ulm Wám Miljösammanhang, gärdsmiljö, trädgård i