Heda 1:4

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Inventerare Marie Hagsten QEBYGGELSEINVENIERiNG l ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventr dat 1 1 i 8 Film nr 8 C3 Ekonr kart. blad nr Koord Sockeanörsaml Heda Bilagor Kommun A . ., Ort Odeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Heda 1:4 Adress Gårdsnamn u.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggnr nuv, funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult mtrl, färg mtrl, färg histv värd. i villa 1% trä röd panel 1979 Situationsplan tomtkarta Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård 5.. _b_ r _. AB 05mm.: Cnnespondanlen