Heda 5:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Marie Hagsten Inventerare iåEBYGGELSEINVENTERING i ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventdat 19871118 anna ?S á§53'"m33 Ekon. kan. blad nr Koord Socken/Försami Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn u __ i! g 1 Heda 5:151: (men \U..\I\D\ häktadWi :'11 JärnvägSmiljöinventering Admä Gårdsnamn ad. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Ariläggn tid funktiO" f* d Statiønshus Anläggn. nuvi funktinn Hüs Funktion Ván Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år rOmbyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg histt värd. 1 bostad 1% sten granit rött tegel sadeltak av_ gröna 3 lufta 1909 ;E valmada gavel spetsar, rött Bkup tegel 2 uthus 1 trä granit faluröd ligg fasspont sadeltak rött gröna spröjs SituatioWn torn kaztÃa l i . AI] Osrgám Car'espolldemen panel, vita hörn.0mf. 2kup tegel (was IH t. 49 M U Grusad plan och gångar, Miijösammanhang, gärdsmiljö, trädgård Mu so häck, fruktträd och buskar.