Heda 6:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

BEBYGGELSEINVENTERING I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare Marie Hagsten Invent, dat 1987_1 1_'|7 Film nr 8 Ekan. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun . . Ort Ddeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Heda 6:1 Adress Gårdsnamn o.d. Muntlr uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggnr år Ombyggn Kult. mtr|, färg mtrl, färg histr värd. 1 spannmåls 2; tra cement rodmålad korn plåt, sadeltak, rott v1ta, SDIDJSEÖE 191517 Pâ magas1n sten vita hörn.0mfattn Bkup tegel Situationsplan, tomtkar'la o Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård H1\\\ .......øa AB Östgota CDrrESpDndenmn