Heda Kyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

H eda Annex til Rök (EL. » (tunt, J?;Å'. (Ami Brenners teckningar Kyrkan har under tidernas lopp ombyggts och utökats i flera om gångar. I slutet på 1840talet var Hedaborna beredda på att bygga ny kyrka. Men genom arkitekten Carl Georg Brunius in gripande ändrades planerna. Kyrkan renoverades, om och till byggdes, och i september 1858 var den färdig. 56 Heda Kyrka Kocks teckning Takryttaren, som syns på Brenners bilder, vad medtagen då Kock ritade1806.