Hembygden, gånglåt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

n w al M_ . .F N Jm m m m m , R , _ F r .m› 1/ .\. “I in *› Ä .Ö A! i) |\| .P 1› F m H 4. .1 C 1. A H F J . L” \ 4 U* 4 _ _ 741,_ . g a s 7 A M AW X _ \ u . x x \ _\\ . “ \.› M' IM ““ 7 .r , i _ H. U “ “7 W w 'i _ .Vw J...) “ *i .g . 1 H “ A r ä . _ w \ r .r *Y \ _. , (I i w p * .r 4_ W » + 4. 5 [H . \ \) u/ \I HHAA* mV..\n/.\›L P.$...\u/› N 3 L _, . . M\ › U 3 är. az 0. C. 6/7 sec/cm Codex: a4