Trehörna missionshus

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Historiaikring ettnffgámmalt' ' " . * v ?Bipüglömt . bönehusc \ ^* › ' : ?1 ”blir * religiöst? ,år " centrum. 4* _.1 o * › *Mu* ›« :sött " .Jm “ t 32: Då. Titéhörna .migsiopsfö1's_a1q1ing _nyligen “kallade = salñn'ián *till ' högtid; var .detflett .stycke missionshigtöxia; › _\spm› icke' böxf få: x . 880:.ta1ét5. Güdá. an att” få. utföra .ett underbart verk även i denna." \ gvläigsna bygd' fj flexaulétiolçkal “ verksamhçt där.. .. ' låten" synes ve möten .i det ägarieförenin_. .. genom' :kyrko ,.1.Y31j3+.':.fing° ...hånar kyrkskolan :JÄoqh Ä bo .få pågmimaten kenffvar väckt; Q äfolkhiqgen _ blev ' hemmansg Svärdsfalla, 5 Ahdéráson, 9. '> , mis'áidåsåänñemaâ . kan qch ipgen âgmälçle; sig.rs0p_1 ägare; började. .arbetet :i'medzflyttningenr Soc v sändare. _Fu_ AJJLaLrsson., bi1,d.ade;;;§11,, församling av de fâ'Lwtroelgde,= som funnos; Denna, försam J 1 . sms? kai.e 1 DavidW'Danielssoñgä*ulästeflT'Téffê 2:.›1:,9\:S.amt hälâadcudq' :talrikt f" éamlêdé'(FälkcáuináJ"PIBiistorKC, ,114 As' \ \ Bidlin, Öde'shögi'fberättádê'iäinh :1 :Jag asfåmnifgsfuua " V › . fpm'standaxezpz 'gårangelist Ivar kenborpa' 'hjälpte till.) Dispriktsföggçz " v.21 V * _ g av* . takgkjsamhet .till a Sång* 4 1, b . . 4 \ ud; H1 Valfi'fä Carls) *Tfanâsgi gav som täñäébijd'ühá :FIG*74118. sä ?'ávslnta'dés ?den högtidéna me'd'? tack “ av › E \A11i11ç›v.'1 :i Fal'sboff mi?? s'ionSförsamlings st1'ängmusik ?tjänade ,Iimçdlêiyackéxl " \› ety 2:15:67 'öm v' :'vminhe'sordj r* av