Historik över Sättra

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1387 1399 1587 1636 1768 1799 1816 1831 1888 1907 1916 ñ/of QCC/qr' 236 Hästarna..ämnsmåäiiea 25 390 än' Gårdens namn anger den som en plats för forntida fäboddrift. De första historiska notiserna om den föreliggeri likSOm beträffande de flesta av traktens gårdar , i Vadstena klosters räkenskaper: Vi får där veta ett .11:e?aerise..Enendedeiieudêl vid sitt inträde i detta kloster; dit skänkte sin gård Sättraa"räntande 12 tönn korn med därtill hörande ållonskog7 som i ållonár räntat 6 mark? med några närliggande torp samt två kvarnar. 3 1399 tilldömdes samma kloster med sina byggnader i Sättra Sätraboda,"å länge som för dem göres lioa oc raet"T enligt landslagen. ' Efter kyrkogodsens läggande under Kronan blev äättra enskild egendom genom byte till befallningsman Anders Grijs ä Vadstena slott kort före dennes 1587 inträffade död° Därefter var det säteri åt Per Grnjsw som 1636 ååäåäääâgågåäiis av Sten Bielke. \ Efter denne var ätten Snoilsky i ca 100 är ägare till Sättrau tills asseSSor E,E. Snoilsky i mitten av 1700talet försälde det till \ änkefru Magdalena Rosenaeker f. Horn. : ? 'Hon sålde det till hovrättsrådetgGust, Cederström och denne till överste Lorentz Peter Heutersvärdr död 1768. Sedan kom som ägare i tur och ordning löjtnant KarlzJoh, Gyllenrnm, som dog ä gården 1799i { löjtnant Hagnus Ada von Kothen, död 1816? * ryttmästare Axel Boye; \ fabrikör K. Fr Kornbergi ' kapten Jakob Edv. Goesg som dog härstädes 1831, brukspatron Gust. Buren och enligt den sistnämnden testamente av är 1831 hans brorson juris utrinsqe doktorn Axel Vilhelm Buren ä Flämma samt enligt samma testamente dennes somen Vilhelm Buren. 1888 försälde ovan nämnde Gustav Vilhelm Buren garden till Herr Patron.Pharman PharmanSSOn_ sem i sin tur är 1907 sålde garden till Albert Gustafsson m.fl. År 1916 övertog Albert Gustafsson själv gården. Uppgifterna lämnade av nuvarande ägaren till Sättraç_snnenx insPektor Herbert Gustafssonu \ 74.04.25. \ ___,.___.__