Ang. Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Västa Tollstad

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun Västra Tollstad Förutom kyrkan ingår gamla och nya skolan, prästgården, Församlingshemmet samt två gårdar och en arbetarebostad. Lönebostället söder om skolan är den största av gårdarna. Manbyggnaden är uppförd av trä med fasad av gul fasspont panel. Till lönebostället hör en arbetarebostad som ligger söder om gården. Den andra gården, Nävstad 3:3, bildar delvis områdets öst gräns. Prästgården öster om kyrkan är uppförd år 1880 i reveterat timmer. I Västra Tollstad finns kärnan dvs socknens administrativa centrum kvar med kyrka, skola och prästgård. Miljön, som ligger öppet i landskapet, är väl sammanhållen och är mycket känslig för påverkan genom nybyggnation och fasadföränd ringar. M, 41% ,MM/.ij “kr” ,14,/// 401.13 m0 / 7 .:L\ T7' f” 4,_ x \ ; 1.1,: ;I 1» 4 \ › i › * mmåwâá 0 a Cd Öáesäöws kcmmun V Tallstaá socken V Tollstaá kyrkby Neg nr ÖKM 14:10 Miljö från v Foto: Jøhan Högquist 1979