Husqvarnas industri i Ödeshög

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Årets leveranser av MK 500 har delvis varit behäftade med småfel. Orsak: Vårt pressgjuteri brann ner till grunden. Sedan brann en av Våra underleve rantörers fabrik. Därifrån skulle vi fått ett antal plast detaljer. När monteringen skulle börja enligt planerna saknades flera funktionth viktiga detaljer. När vi äntligen kom igång, fick vi arbeta under stark tidspress i provisoriska lokaler. Monteringsavdelningen närmast pressgjuteriet hade förstörts. Vi hade inget val. Vi ansåg att vi måste fullfölja Sammansättningen av MK 500 sker nu under större personligt ansvar. Det är nu montören själv som ansvarar för att motor respektive chassie är per fekta in i minsta detalj. Detta kan han/hon göra efter som varje montör sätter ihop ”sin” motor. Tidigare löpandebandmontering är således slopad. Samma produktionsupplägg gäller chassiet. När motorn är klar, signerar montören sin motor med en speciell personlig bokstavsstans. Varje IanwOve Richaron, illy Gustafsson motormontöri chassiemontör. . i i_ ”Jag tycker att den ndividu ”Jag har aldrig prövat på något annat än individuell mon tering. Själv trivs jag utmärkt med det. Och det tror jag alla andra här på fabriken gör också. Här blir det något av jobbet. Man gör en färdig produkt. Och man har ansvaret för att den blir bra. Vid ett löpande band tror jag att jobbet blir meningslöst efter en tid. Man blir förmodligen likgiltig för vad man gör. Jag skulle bli det i alla fall. En produkt som man per sonligt ansvarar för, måste bli bättre än en där man bara gör en liten, liten del.” ella monteringen av motorer är mycket bra. Jag har monterat motorer efter det systemet sedan det infördes för 2 år sedan vid montering av våra motor cyklar. Om man jobbar på ett löpande band, måste man stressa. Här jobbar man i sin egen takt. Då har man tid att vara noggrann. Tid att montera en besvärlig detalj ordentligt. Jag är inte rädd för att ta per sonligt ansvar för mina motorer. Det är sällan några fel. Person ligt ansvar innebär bara fördelar. Det ger mening åt jobbet. Det är roligt att jobba. Det tjänar både jag och företaget på. Jag trivs och företaget slipper en massa fel och justeringar.” leveranserna. Så vi tog till övertid och extra personal. I en sådan situation slipper ett och annat småfel igenom. Förargliga fel som ställer till med problem, inte minst för återförsäljaren. Det här kommer inte att upprepas. Nu har vi satt in kraftåtgärder! Sammansättningen av MK 500 har flyttats till vår fabrik i Odeshög, HusqvarnaLysingverken. Vi har skärpt kontrollen på våra underleverantörer. Vi har specialtrimmat personalen. Vi har ändrat på produktionsupplägget. chassiemontör signerar sitt chassie på samma vis. Efter sammansättningen går klipparna igenom en funktionskontroll. Om en felmontering upptäcks, får montören själv åtgärda felet. Okat personligt ansvar vid monteringen har även visat sig ge ökad personlig arbetstillfreds ställelse. Nästa års MK 500modeller kommer följaktligen att hålla högre kvalitet. Man kan med fog tala om handgjorda gräsklippare. Tommy Andersson, Krister Hung, funktionskontrollant. flygande kontrollant, ”F n är jag ensam, men vi skall ha ytterligare en flygande kontrollant för motorgräsklip parna. Då blir det så att en av oss övervakar monteringen ute i fabriken och hjälper till där det behövs. Den andre sköter då kvalitetsvärderingen, (1 v s tar ut 7"8 maskiner varje dag från löpande tillverkning, plockar ner dom bit för bit och kontrollerar varje detalj. Detta sker efter ett speciellt check ningsschema och omfattar allt från kontroll av skruvdragning till att rätt bruksanvisning för leveranslandet finns i kartongen. Det monteringsupplägg vi har här på fabriken gör att våra maskiner sällan visar upp några fel. Om någon detalj skulle vara bortglömd, felmonterad eller av dålig kvalitet så är chansen nu mycket liten att klipparen kommer ut till kunden. ”Efter monteringen kom mer maskinerna in för en grund lig provkörning. Vi provar klip paren och justerar exempelvis tändnng och bränsletillförsel. När vi upptäcker ett fel på någon maskin, noteras det omedelbart på en särskild rapport som går till montören. Om han monterar en detalj fel, får han i regel veta det inom en halvtimma efter det att han gjort felet. Han slipper upprepa det på nästa motor eller chassie som han monterar. Därför är det knappast några fel på motor gräsklipparna längre.” Vissa delar till MK 500 får montören delmonterade. Delmontering av förgasare. Här monteras vevaxel i vevhus. Delarna tillett styre monteras samman. Detta är den nya, förzinkade modellen. “4 “W” 5' " 585223: ...w z': »wwwsz §*å*““““ “ . PS! På handgräsklipparna gör Vi inga förändringar i år. Förra årets genomgripande detaljförbättringar samt det speciella upplägget vid fabriken i Höör borgar för att Vi även i fortsättningen kommer att ligga på topp när det gäller kvalitet. 10 13 394m