Mellangården

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trehörna Kommun l Ödeshög Fastighetsbeteckning HåLM11g6 Gatunummer _ Benämning __ Mellangården Fastighetsagare Holger Svensson Inventeringsdatum 1980;H_21 Inventerare Qâ thm1Hmmpiab Negativ nr T15ü2 BESKRIVNING a) Bostadshus Bostadshus i tvåplan med vind under brutet sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Kvaderstensgrund. Kallare under huset. Bruna tvåluftsfönster utan spröjs. Balkong och veranda åt väster. b) Uthus Uthus av faluröd bradpanel under sadeltak belagt med korrugerad eternit. c) Ladugârd Ladugård av falurött timmer och bradpanel under vinklat sadeltak belagt med korrugerad plåt. d) Höns och svinhus Höns och svinhus av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med plåt. Datering 1921 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde :i Ödeshögs kommun Trehörna socken Hålan 1:;ñfáw Mellangården Neg. nr. T 15:22 Bostadshuset från NV Foto Johan Högquist 1980