Hålan - Beskrivning av gården Hålan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

HÅLAN, KÃRRET. (Hålan 1:1) Nuvarande bostadshuset i Hålan började byggas 1883. Bygget slutFördes inte Förrän ca 1910. Huset har sedan renoverats i olika omgångar Från 50talet och senare. Det Fanns också en stor ladugård med vedbod. stall, loge och Fähus och dessutom två bodar och en jordkällare. Ca 100m söder om nuvarande bostadshus Fanns under Förra seklet ytterligare ett hus kallat Kärret. Det var kanske en drängstuga eller liknande. EFtersom gården inte genomgått något skiFte så Finns tyvärr inga gamla kartor över Hålan. Vid sekelskiFtet bodde i Hålan Anders Magnus Pettersson. Född 1831, och hans hustru Inga Maria Andersdotter, Född 1837. Hon var bördig Från Uppsala utanFör Boet. 1905 Flyttade de Från Hålan, via Åsgårda tillbaka till Uppsala. Amanda. Född i Gumby 1868 och syster till Kalle “Dabb", emigrerade till Amerika 1897. Samtidigt emigrerade också Otto Farman Fransson Från Bultsbol. I Amerika arbetade hon som hembiträde och giFte sig med Androv (Petter Andreas) Karlsson Född 1860 i Jämjö i Blekinge. 1908 återvände de till Sverige och köpte Hålan. De hade allt sitt bohag med sig vid hemkomsten, bl.a. amerikanska möbler och den Fina järnspisen som på Framsidan hade texten Präriens Drottning. Mycket var packat i stora vackra koFFertar som FortFarande Finns kvar i hemmet. Mycket såldes på auktion på 50talet. Androv som var en lite tystlåten natur. hade varit snickare i Amerika och hans hemtagna verktyg väckte stor beundran ibland yrkesbröder här i trakten. Hemma i Sverige blev han mest bonde. Han dog 1933. Amanda var av en mera bestämd natur. Hon drev lantbruket själv och lejde Folk och hästar då det behövdes. Det Fanns endast en liten vattenkälla på gården. När den sinade Fick man hämta vatten ända borta i Gumby i "vangslen“*källan som aldrig sinade. Det Fanns ca 5 mjölkor, häst, höns, och gris. Amanda dog 1956. HäriFrån Hålan gick till Angseryd en gångväg som nu knappast syns i terrängen. Den sydligaste långa åkern vid Siggerydsgränsen kallades För översta gärdet. Mellan denna och gårdshusen låg Holmagärdet.