Häggestad 1:11 ( Skattegården)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Inventerare Marie Hagsten Invent. dat . . BEBYGGELSHNVENTHWNGlÖSTERGÖTLAND Film Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivaiier, litteratur Svensk bebyggelse del V låsa/?Ta ,IKSU/:w w MuntI. uppgifter Fastighetsbeteckn Häggestad 1:11 Adress Gärdsnamn o.d. Skattegård Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggnl nuv. funktion Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad, mtrl] färg 1 mangårds 21/2 timmer sten bggnad panel 2 bod 11/2 " " Faluröd ldckllst panel vita knutar 3 avträde 1 trä " flagnad vit lock listpanel 4 uthus 11/2 " " faluröd locklist panel vita knutar omfattningar 5 svinhus 1 sten " ljusröd spritputs vita släta hörn omfattningar 6 ladugård 11/2 trä " faluröd locklist panel stående plank vita knutar om fattningar ;NM/th No 01 MW No AB Dngum Errvm;pondewum flagnad vit locklist sadeltak rött ?MN u Tak, mtrl, färg Fönster Kult, hist, värd. Byggn. år Ombyggn gröna tvåluft3%185060 spröjs sex rutor trekupigt tegel vita tvåluftb å " spröjs sadeltak rött enkupigt tegel sadeltak rött trekupigt tegel vita spröjsade fönster sadeltak rött gröna tvålufts Å enkupigt tegel spröjs M sadeltak rött runbågiga trekupigt tegel spröjsade fönster sadeltak eter " nit Miljösammanhang. gårdsmiljö, trädgård iganvuxan trädgård med gamla fruktträd. SÅÃMÄMA N 2?.