Häggestad 2:4

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGaLSEINVENrERlNG I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSlVlUSEUlVl Inventerare Marie Hagsten lnvent. det 1987] 116 Film nr I "I Ekon. kan* blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivaller, litteratur Fastighetsbeteckn * [zçg%avk{i Ameä Häggestad 2:4 WW* Gårdsnamn ord, Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn, önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggnt nuv. funktion Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. värd, 1 mangård 1% trä sten gulvit locklistpanel sadeltak, bruna bruna 2 lufta 188090 1963 Ö betongpanndr “i 2 fd uthus 1% timmer sten faluröd lpcklistpanel sadeltak korr. brunlaserade " ä vita knuljdmfattn plåt 2 lurts, spröjs “'“ 3 garage 1 trä sten faluröd ligg plank sadeltak, tjär :å vita knuybmfattn papp 4 lekstuga 1 trä sten vitmålad panel " i; 5 fd svinhus 1 sten sten vit slätputs, falu sadeltak, korr vita spröjs .2, rött stående plank i plåt gavelröstena 6 bod 1 trä sten falurött stående plank sadeltak, rött Bakup §5 7 maskinhall 1 Faluröd lockpanel 1970t ?L 8 ladugård 1 faluröd locklistpanel 185070 1960 (8) Har tidigare varit en Zlängad äldre ladugård. 5. Situationsplan, tumtkarta ' m Li Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård M .. . \ gl?? E§§i Stora lovtrad, rabatter "W Si r. 1 WlçÄAMz Jl/ Ullava MM 50 wWioáf sv ABOslgum :mmsnnnnenlen M