Häggestad 3:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KVARNINVENTERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN /',__/:7 Invent nr: 05.09.07.005 lnvent datz19780514 Inventerare: Kenneth Eklind Owen, Häggestad Kvarn %dmnz Heda Hsügmt: Häggestad 5:2 mmmngödeshög , Adress: 599 00 Ödeshög omHäggestad Kvarn q Ägare: Arne Gustafsson Församlokod: 05 09 05 hrüomühahr: 6460,60;1455,65 Byggherre: Kartbeteckning Ekan: 211, Iiöl: Byggmästare: Top: BE SO Smmwfütünm üshkbeürhnhg: Häggestad kvarn består av bostad, kvarn och ett uthus. Beläget vid Disevidån 0:a 2,5 km norr om St. Åby kyrka. Komplett miljö, mycket Väl underhållna byggnader. Typ av miljö, närliggande byggnader: Häggestad gård, Öppen miljö med spridd bebyggelse. Byggnadens aktuella situation: Värdering: Uppgiftslämnare: Källmateri :al/litteratur: Ritningar: Äldre avbildningar: Originalen förvaras: Antal *bilagorzB Kommentar: Mycket finl KVARNINVENTEBING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Invent nr: 0509007005 Bilaga: 1 Byggnad! Kvarn Byggnadsår: C:a 1860 Ev. Om_ eller tillbyggnadsår: UrSprunglig funktion: Kvarn Nuvarande funktion: Nedlan 7962 Fantal våningar/left: Tre GnmdzHuggen sten med bruk üomexLiggande timmer, bottenvåningen huggen sten med bruk stmnenah Falu rödfärg, Vita omfattningar Tab Sadeltak, korrugerad plåt, grått Fhshr: Smårutade tvåluftsfönster MrmrgBruna, liggande slät panel Drnkmjm Turbiner, 2 stycken MrmtsFördämning av gråsten. Samtliga byggnader mycket Väl underhållna. Råoljemotor som reservkraft. KVARNINVENTERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN lnvent nr: 0: .09.07.005 Bilaga: 2 Byggnad: Bostad Byggnadsår: 0:3 1917 Ev. Om eller tillbyggnadsår: Ursprunglig funktion: Bostad Nuvarande funktion: Bostad Antal våningar: Tre Grund: Gjuten üomm: Källarvåningen gjuten, brun puts. Övrigt: träkonstruktion nsmmueaah Liggande fasspontpanel, gul med Vita omfattningar Mk, Sadeltak i vinkel, plåt Wnüem Brunbetsade bågar, tvåluftsfönster utan spröjs Mrmr: Moderna, bruna med glas Övrigt: Öwiw wgwaur:gjhus: En våning, huggen stengrund, träkonstruktion, stående 'Innlrnana'l 1315111 'vrHåf'ä'r'rr, wii.FL nmf'a.'|'.'|7hih98.r sadeltak. tVå