Häggestad 5:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KVARNINVENTERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ;ä lnvent nr: 05 .09 .07 .006 Invant dat:19780514 lnventerare: Kenneth Eklind Okah Gregåds Kvarn hemn.Heda Fastighet: Häggestad 5:7 Kommun: Ödeshög , Adnssz599 OO Ödeshög OM: Gregårds Kvarn Ägare: Rohde Församlokod: 05 09 05 Kartkoordinater: 6459,20;1455,2O Kartbeteckning Ekon: 1h, Stora Åby Top: BE SO Byggherre! Byggmästare: Gregårds Kvarn ligger drygt en km norr om St. Åby kyrka vid Disevidån. En komplett kvarnmiljö bestående av kvarn, bostad och tre uthus samt jordkällare. Sammanfattning, *Fysl sk beskrivning: Tw›w m1p,näniwamk Mgwaürxöppen, kuperad miljö spridd bebyggelse av lantlig typ. Byggnadens aktuella situation: Värdering: Uppg iftslämnare: Källmateri axl/litteratur: Ritningar: Äldre avbildningar: Originalen förvaras: Antal 'bilagorz Kommentar: KVARNINVENTERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN lnvent nr: 05.0907.006 Bilaga11 Byggnad: Kvarn Byggnadsår: Ev. Om eller tillbyggnadsår: Ursprunglig funktion: Kvarn Nuvarande funktion: Nedlagd Antal våningar/luft: Tre GnmdgHuggen sten summa Liggande timmer, bottenvåningen: huggen sten Fuaümhrhl: Falu rödfärg, delvis stående locklistpanel, vita omfattningar Tan Brutet sadeltak, tvåkupigt tegel Fhshr: Smårutade tvåluftsfönster Mrmr:Bruna, stående fasepontpanel Drhkülu Elmotor, tidigare: vattenturbin övngh Byggnaden är i ganska dåligt skick. Vattenrännan kvar, men murknande, tillbyggnad för elmotor, Vitputsat tegel med sadeltak av korrugerad plåt. KVARNINVENTERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Invent nr: 05»0907.006 Bilaga: 2 Byggnad' Bostad Byggnadsår: Ev. om_ eller tillbyggnadsår: Ursprunglig funktion: 'Bostad Nuvarande funktion: Bostad Antal våningar: Två Gnmd: Huggen sten Momm2Träk0nstruktion A Hsmmneüa12Vita, släta eternitplattor Hk: Vinkelbyggt sadeltak, tvåkupigt tegel Wnuen Tvåluftsfönster utan spröjs, blå bågar MrmrzMOderna med glas Övrigt: Öwiy wgwawra Jordkällere: Huggen sten, helt täckt av jord, grön dörr, liggande fasspontpanel. Uthus I: Gjuten grund och grâsten med bruk, träkonstruktion, stående locklistpanel och stående slät panel, Falu rödfärg, vita omfattningar, sadeltak, enkupigt tegel, gröna dörrar, liggande flsspontpanel. Elättåigga/vedgod: Gråstensgrund, träkonstruktion, stående locklistpanel Falu rödfärg, vita omfattningar, sadeltak, tvåkupigt tegel, skorsten i tegel, smårutade fönster, brun dörr, stående slät panel. Uthg§_II: Gråstensgrund, träkonstruktion, stående locklistpanel, Falu rödfärg, vita omfattningar, sadeltak, korrugerad eternit, tvålufts fönster, två spröjs, svart dörr, liggande fasspontpanel.