Häjla 9:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun Fastighetsbeteckning Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare Negativ nr BESKRIVNING a) Bostadshus Rök ! Ödeshög H éäg Häjla 9:1 < .› CI $ Pilgarden . MJ Herbert :Bäck im :i: Q m \ 1979.10.01, * Johan Högquist Q GE ,MW_MW/ H _9 _p› H ._ __7 OKM 05.r5 j6,CMM 064x›09 ââcm røw*“ ?HI *üå é Rp... En och en halvplansbyggnad uppförd i timmer som vilar på en slatputsad stengrund. Fasaden ar Klädd med gul,stående fas spontpanel.'5adeltak belagt med tvåkupigt tegel. Två skorste nar. Frontespis åt fönster med spröjs. rar av Villatyp. b) Ladugårdz loge Uppförd i timmer och resvirke med faluröd bradpanel. Vinklat sadeltak belagt med eternit. huggen sten. C) Jordkällare d) Magasin Falurött lagt med trekupigt e) Traktorgarage f) Verkstad gel. Faluröd g) Garage h) Dass Falurött, i) Fd svinhus, garage Putsad sten. Regelverk klätt med rödbrun korrugerad plåt. Faluröd brädpanel på reglar. liggande timmer. Väster, mittrisalit åt öster. Gröna tvåiufts Utbygge med balkong åt söder. Moderna dör Grund av 1928. Sadeltak med enkupigt tegel. liggande timmer. Sadeltak med förhöjning bem tegel. 1896 1979 locklist på reglar. Sadeltak med enkupigt ten Sadeitak med enkupigt tegel. Pulpettak med enkupigt tegel. treka Faluröd loeklist på timmer. Sadeltak med pigt tegel. En skorsten med utkragat krön. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 1868 (byggnad a) 1943 Belägen vid vägen ca 300m sydost om Kyrkan. Ödeshögs kommun Rök socken Häjla 9:1 Pilgården Neg.nr ÖKM 05:25 Bostadshus från Ö Byggnad a Neg.nr ÖKM 06:0? Bostadshus från SV Byggnad a Foto: Johan Högqvist 1979 Öáeshögs kommun Rök socken Häjla 9:1 Pilgården I Negmr ÖKM 06:07 Ladugård, verkstad från N Byggnad b Neg.nr ÖKM 05:28 Jordkällare från Ö Foto: Byggnad c JOhan Högqvist 1979 Odeshugs komma Rök socken Häjla 9:1 Pilgârden Neg.nr ÖKM 05:29 Magasin från SV Byggnad d Neg.nr ÖKM 05:35 Traktorgarage från S Byggnad e Foto: Johan Högqvist 1979 Odeshägs kommun R"k socken Häjla 9:1 Pilgården Neg.nr ÖKM 05:32 Verkstad från NV Byggnad f Ödeshögs kommun Rök socken Häjla 9:? Pilgården Neg.nr ÖKM 06:02 Dass från NV Byggnad h Neg.nr ÖKM 06:04 Garage f.d. svinhus från SO Byggnad 1 Foto: Johan Högqvist 1979