Hässlevadets såg - Byggnaden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

I.. .. ...Juan .J _ ...är .n...r_n...1#.. . . '5.15 .l .