Hässlevadets såg - Ramsågen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

*'."'. .'. ...uu'F "puhWP' ' in? §57 _._.. ._i .'_.l' är.. _. . .. . ._n. . .hah _ . p ... .