Hästholmen 7:26 (Drottning Ommas väg 14)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Yza T011Stad Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning Häsümlmmâ? GatLunnmner Drottning Ommas Väg 14 Benämning Emfamiljshus Fastighetsägare Inventeringsdatum 19850822 Inventerare nr Marielhgstmi Negativ nr VQT(B:21 BESKRIVNING* Bostadshgs Bostadshus klädd med brun laserad lockpanel. Datering Byggnadslov 1977. Nässjöhus AOmbyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde 2 Ödeshögs kommun V:a Tollstad socken Hästholmen 726 Drottning Ommas Väg 14 53'/ 1 Neg. nr. V.T 05:21 Villan mot norr Foto Marie Hagsten 1985