Hästholmen Hallegården 4:14 (Hamngatan 25)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING V2a Tollstad Socken “ Kmmmn ümüñg .14 H _ Fastighetsbeteckning Hästholmen Hallegården 4 , "Götalund" Gatunummer Hamngatan 25 Benämning EderfMMsthus Fastighetsägare Inventeringsdatum 195350818 Inventerare nr Marie ?hästen Negativ nr VLT 05:2729 BESKRIVNING pl) Datering 1909 _ Ombyggnad Trädgård_ grusade gångar, gräs, fruktträd Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Bostadehus Bostadshus i två och en halv våning klädd med gult tegel i första våningen och grönmålad liggande fasspontpanel med vita knutar och omfattningar i övriga delen. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med svartmålad falsad plåt. Gröna tvåluftsfönster med tvärpost och tättspröjsade fönster. Takkupa. Utbyggt trapphus inne på gården. Uthus ,; Uthus byggt i svag vinkel klädd med faluröd liggande fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstenegrund..Sadeltak belagt med eternitplattor. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Brunmålade panelade dörrar. Ödeshögs kommun V:a Tollstad socken 4 Hästholmen Hallegårdenvá,1 Götalund Hamngatan 25 Neg. nr. V.T 05:29 Bostadshuset inne från gården mot sydost Hästholmen Hallegården 414 Neg. nr. V.T 05:?8 Uthus mot nordost Foto Marie Hagsten 1985