Hästholmens Gästgivaregård 1:11

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Via Tollstad Kommun Ödeshög 11 H . Fastighetsbeteckning HäeüxümensCästgümregåmi1 'Eaga" Gatunummer Emmgaün141 Benämning . Ehfmüljshus Fastighetsägare Inventeringsdatum 19854619 Inventerare nr Marielhgstaa Negativ nr V.T 04:1215 BESKRIVNING i) Bostadshus Bostadshus i en och en halv Våning. Brunmålad sockel. Vit spritputs med släta hörn och omfattningar. Gesisms. Sadcltak belagt med brunt tvåkupigt tegel. Avvalmade gavelspetsar. Bruna två* och treluftsfönster med tvärpoet. Bruna tvådelade dörrar med glasad överdel. Glaeveranda. Takkupa. .2) UthES_ Uthus klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Bruna panelade dörrar. Datering 1920 A Ombyggnad Trädgård grusad gång, gräs, fruktträd Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde TB Ödeshögs kommun V;a Tollstad socken Hästholmens Gästgivarei Hamngatan 41 Neg. nr. V.T 04:12 Bostadshuset mot norr Neg. nr. V.T 04:15 Uthus mot sydost Foto Marie Hagsten 1985