"Gästis"

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Hästholmens Gästgivargård, ”Gästis”, Hamngatan 36. Gästis byggdes 1870 av makarna Karolina och Johan Jönsson. De fick tolv barn och äldste sonen Emil tog över fastighetele00 då Johan dog. Alla barnen antog namnet Tollander. Emils två döttrar drev därefter verksamheten från början av 1900talet fram till 1930talet. Gästgiveriet innebar att resande kunde få mat och logi och låta hästen vila eller byta häst. Man tillhandahöll också hästskjuts. Hästverksarnheten upphörde redan 1905 men övrig verksamhet pågick till 1937. Fastigheten har därefter huvudsakligen fungerat som privatbostad med olika ägare och genomgått viss renovering liksom smärre ombyggnad. Under några år i början på 40talet stod huset tomt och användes då av J ordbrukarnas Ungdomsförbund för dans och teaterverksamhet och under kriget bedrev militären flygspaning dygnet runt från ett på taket för ändamålet uppbyggt torn.