Indelningsverket

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

I ”71 W'f V 0 C! f 5. M E _ O . ' V Cáa '1 F /,_.1 dar/ä i »(.fgwåpi'å C1 ijhe'jqö/ ,cisz “f _ P h 4 / Ja; 9? . (ur1 ;årzw ffk M) V 4 Till grund för sammanställningenLmdelningsverket ocn.de sista indelta livgrenadjärerna i Lysimgs häraá ligger Grill: .. *ha* ?Mjuk w. Statistiskt sammandrag av svenska indelñiñáäverket" och attan» rullar vid Omberga kompani,Första liwgrenadjärregementet och vid Eadstana kompani,åndra ;ivgrenadjärregcmemtmt,K Krigsarkivet. För Stara Åby socken har äuem amiänts Lutherss@n\forskningar Ko mmumbiblioteket. Ödesh§g 25 pgys I986\ Sten 'ströl B 0 S T Ä L\L E I Officerares,underefficerares med vederlikars haställen vid Wadstena och Ombergs kampanjer: Wadstena kompani: Cbberga Kompani /Füre 18334Över» \ Karaitär Namn Socken IEfter 1833: Ryttmästare ST Lund v 'r.113taaä.";i""ü{ai${"\ Löjtnant Harri Heâa kompchef Kornett Tjugby ' fanjunkare Kvartermâst HIggesta “ utarr Predikañt Iaierga ' “ ; Münsterskriv Juaaber ' “ : 1:e kerpral Aaby Rogslösa ' *Qñäyå 28e " Färjest St Åby sergeant i 3:e “ Tegneb V Tollstad utarr Trumpetare Krâketor Ödeshäg *_' Hovamed " ' “ ' Protea: Munketori St Åby 13e fürir stelögtnantena_[ Khraktär 1555_ âgmkgg_wwø_ Etta: 1833 Överstelöjtnant Alvastra V Tillstad utarr Stf kampch Ubkleby ' “ Löjtnant Tomta Svanshala kompanicher I Fänrik Sjögârd St Åby sergeant 1 Fältväbel Mörby Hagstaá fanjunkare å áSergeant Tyraabol St Åby utarr å Einsterskriv maltmoasen Ödeshög “ å Furir Olstorp Trehörna ' å Firare Vammelhy V Skrukebj sargeant g Rustmästare Ullekalv Högby utarr 1:e namnger* Fitnefa11« Trehörna " g 21e “ anstorp g St Åby L ' § Pipare Nisshult ' " mammud .unM..." .m R att a Tuna St Aleryd Slangryd Ekeberg Kälkebo Än; Boot Bäck Jönaabola Sonaby St Ronnie De sista indelta livgreuadjärerna i Stora Åby looken S T O R A 1 B Y a 0 c k a n Första livgrenadjärrageuontet 0 H B E R 0 S /föro 1833 Övarntolöjtnantena / k 0 1 p a I i Nr 32 132 34 134 35 36 37 38 138 39 40 41 42 43 Frisk Karl Gustaf 184277 Frisk Åarl August 80 Vadstena komp Ax Alfrod Se Vadstena k 186900 Kardell " " 190037 Se Trehörna Kjäll Jonna Hag Peter Gustaf " Gustaf Hög Gustaf Herman " Karl Emil Lunden Karl Vilhelm Svärd Gustaf " Karl Vilhela Hallen Karl Fredrik RoazAlbin Tilly Vilhelm Ferdinand Vakant 1892 Sand Vakant 1895 " 1894 Trank Anders Säf Karl Otto Född Död Antagna Avakcd 1824 1836 : 'Fram "'1' 'T" 1"; 1847 182543 1801 184367 186785 1811; 1843 188591 1864 1892 184676 187692 Kardell Par August Gotthard 1872 190016 188892 186495 182] 187101 1871 1879 1820 1855 1874 1848 1878 1866 1840 1798 1849 1901 1894 1900 död 1871 1901 B ot 0 Stnrksryåf Bro Gäüoryd Åby Storgåfd .l Norrgärd Mark Tjurtomp Ryket 44 45 46 47 48 49 50 51 STORA ÅBY socken 0 H B E R G S k 0 m p 5 n i fortsättning Fädd Död Antagen Avaked Ridäer Petter 1778 indraget till avlöning Rohn Johan 18741904 1863 1874 1904 Görlin Nils 181039 1781 Göhl Anders Johan 184082 1820 " Hampus Fritiof 188207üfra63 1907 1882 död Indraget till avlöning Eklund Karl Gustaf 18761906 1853 1876 1906 Lind Karl Ludvig 18981904 1879 1898 1904 Ek Karl August 18841919 1864 1884 1919 Ek Earl An era 185485 1831 Rapp Herman 188588 1867 Rydin Karl Auguat 1865 1889 1925 :.:çp Rudthåll Tjurtorp Bxhleretorp Åh Järnstad x Västergd Ödegård Bonderyd Stenkilaby Båkö nägna Hult 3 s T O R A A B Y 3 0 c k e n Andra livgrenadjärregelentet Nr 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 V A D S T E N A k 0 I p a n i Falk Karl Gustaf Öberg Jonna Viktor 18711901 Treä Ander: Fräij Johan Abraham Flink Karl Gustaf 185176 Sylvan Karl Bernhard Flink Johan Petter 184074 Fors Oskar Viktor .187504 Jern Karl Johan 186363 " Alfred 136595' '" Gustaf Viktor 189503 Djerf Anders Flink Gustaf Robert 190111 Ehn Oskar Alexander Whlin August Albin 188306 Ekström Karl Gottfr1d'diatkorp Jarl Andere Johan 182535 Noll Jongl 183577 Åman Frans Edvard 187706 Hall Johan Albin Stark Karl Dakar 190111 Bla. Alfred Sterner Fritz Sinan 190006 Fräij Johan Abraham 184060 Blom Alfred Peter 186181 Falk Anders Guatqf 188803 Se Trehörna u n Född 1825 1850 1776 18351840 1806 1825 187745301858 1819 1854 1808 1874 1882 1865 1866 1802 1817 1854 1882 1834 1881 1806 1834 1868 Död 1871 1877 1875 1895 1901 1883 1886 1877 1901 1900 1888 Antagen Avsk 1901 11906 1904 1903 1911 1906 1930 1906 1911 1906 1903 Rustbâll Kriaseby Uppsala Ruukilaby Halvarby Amundeby Tingatad Från 0 H B E R 0 5 Tuna Skog St Aleryd V A D S T E N A K 0 H P A H I Nr 101 102 103 104 105 106 132 133 134 S T 0 R A Å B Y 5 0 c k e n Grip Johan Alm Johan " Herman Andera " Karl Johan Kviat Karl Fredrik Ruak Isak Ran Samuel Kämpa Karl Frans Forsell Karl Johan Rosell Frans Albin Striá Karl Alfred J8r1 Oskar Vilhelm Ax Johan August Frid Karl Otto Kax. Jonas Gustaf 7 Strid Karl Edvard Frisk Karl August Aap Karl Albin Kardell Karl Vilheln fortsättning Född 182641 1805 188780 1817 188094 1859 189506 1876 189508 1876 1828r 1778 1828517Wç1807 186595 1840 189502 1876 18911903 1871 189497 1845 189702 1876 186069 1837 1869875 1849 187600 190009 1881 K 0 H P A H I överförda: 1875 1870 1882 Död Antagen Avsk: 1880 1895 1906 1897 1897 1908 1895 1905 1891 1903 1902 1597 död 1900 1909 1900 1909 1956 1902 1891 1901 1960 1900 1937 6 D E 8 H ö 0 De sista indelta livgrenadjärerna i Ödeshög socken Första livgrenadjärrogimentot 0 H B E R 0 s /föro 1833 Övaratolöjtnantona/ kompani Rote Nr Född Död Antagen Avskg Kläluoatorp '1 Lind Erik Antal 1881 1967 1900 Råby Norrg 9 Stål Anders Potter Vakant 1895 1897 Lyckan 10 Ödeah Hiddarg 11 Lundberg Gustaf Adolf \MJ1864 1885 1903 " Söderg 12 Malm Anders Potter 3811854 1854 1887 _Ögingo 13 Fors Guattf 1849 1895 ' 1 14 Svärm Gustaf Albin 1853 1936 1874 1904 '380108 Jg 15 Ekberg Karl Arvid: 1882 1954 1901 1939 " Skrädg 16 Nöjd Anders Johan 1854 Mark. 1? 811m Johan August 1879 1898 1904 Stockseryd 18 Strid Karl Patrik 1850 1923 1870 1901 Äng_ 19 Pantzar Karl Fredrik _ 1866 1923 1887 1914 Sunneryd 20 Ryd Claas kxirld Edvard \ 1867 1888 1902 Roamholmon 21 Rosa Johan Fredrik 1850 1872 1902 Guñby 22 Fritz Johan Albin _ 1867 1948 1888 1928 Suumenbx 23 Björk Frana Edvard 1856 1925 1876 1904 Skälaby 24 Linder Adolf Fredrik 1873 1894 1902 åby Fyrbg 25 Enell Karl Joäan 1872 1892 1904 Stav; 26 Staaf Oskar Emil 1863 1936 1882 1904 Krokok 27 Ferh Claes Vilhelm _ 1854 1923 1876 1907 Pormarp 28 Lundqvist Gustaf Ludvig 1868 1892 1906 Gylling. 29 Gylfø 1873 1894 1903 Huddåsen 30 Grip Kristian Jakob 1860 '1880 1905 Gräaberg 31 Blomkvist Johan Henrik 1874 1895 1903 6 D E 5 H 6 0 De sista indoltu livgrengdäärerna i Ödlshög aockcn Andra Livgranadjärrogomontot V 1 D S T E R A kompani hå 1 A " Rust 1 Nr *Todd ;Dad ;Anmageh Arshad 1938 :IBS 107 Hultgren Johan Fritiof 1878 1950 1899 Råby 108 Adler Karl Johan 1875 1897 1995 I 1905 Åby 109 indrath till musikens underhåll " Södergård 110 Kron Johan Albert 1872 1942 1892 1933 Sjögctorp 111 Sköld? Johan August \I1868 1892 1924 Viajö 112 Vig Claas Vilhelm W1868 1889 1906 Brodüuryd 113 Brodoll Frans Arvid 1878 1897 1906 öa§.h Kloåk 114 Axolsaon Karl Turn 1882 1899 1905 " Skrlpcg “*:7%8iögbarg Dukar 9511 1874 1891 1905 Erikáfårp sançer Dakar Julius 1873 1894 1923 svomu 117 Bäck Karl Otto 1869 1944 1890 1903 Kråkeryd 118 Tilly Johan A,bin 1866 1940 1891 1906 Kuahult 119 Ax Karl August 1881 1900 1909 Härsturp 120 Hård Gustaf Marmollua 1860 1926 1878 1912 Bankaby 121 Kämpa Simon Jonas 1880 1900 1911 L Krokek 122 Lilja Karl August . 1879 1897 1911 Hunkoryd 123 Hjelt. Ander: Viktor 1872 1892 1906 Kopparp 124 Lindberg Johan Albin 1864 1943 1889 1906 Nnrbäok 125 Noren Ernst Teodor 1878 1897 1914 R ö K 5 s 0 c K E N. Do :ist: liugronadjärerna i Röka nacken. Första livgrenadjärrogonentat 0 H B E R G S /för 1833 Övarstclöjtnantona / kompani (Rote Nr Född Död Antagen Avaku Mark. 49 Allden Axel Vilhell 1874 1955 1392 1937 Hajla 59 ?alla 60 Hallberg Axel Sigfrid 1872 1956 1892 1929 Ingua1dstorp 51 Modig Oskar Fredrik 11598858 '81878 1912 " 52 Hägg Anders Fredrik 1371 1871 1902 Giaalctorp 63 Biakopqtorp 64 Bäckman Karl August 1873 1891 1905 Andra liugronadjürrcgolontot V A D 5 T E R A K 0 M P A N I Ruathåll Nr Född Död Antagon Avsko Buanmatad 60 Bunell Karl Erik 1877 1955 1897 1938 " 61 Ek Karl Oskar 1874 1946 1894 1938 Ingvalâstarp 62 Yngve Oskar Leonard 1880 1901 1912 " 63 Forsman Johan Axel 1883 1901 Göjorydr 64 Indragot till musiken Stenugárd 65 " " avlöning av uoff Tjurtorp 66 Bard Henning Hjalnar 1876 1897 1905 _ Henlimgatorp 67 Indragat till musiken Millingatorp 68 Modig Gustaf Sigfrid 1881 1962 1901 1958 Hillingatad 69 Hilding Albort 1857 1877 1906 HEDA socken HEDA 0 M B E R G 3 /röre 1833 Överstelöjtnantens/ , kompapi .. . Rote J Nr Första livgrenadjärregementet E F ' ' död kAnt hva _ i Livgrenadjärer H I I i. Häggesta__ 52 Lord Anders Gustaf 1869 8; '90? Jettingstaå 53 Lör Johan Vilhelm . I1852 ._ ?4 4904 * § 54 Wällen than Viktor ;1858 1936 79 ;905 Isberga. á 55 Berg Anders Albin. ;1855 5 ?5 $906 Tjugby § 56 Rönell Axel Leonard ;1878 g 99 ;909 "i 57 Rapp Karl. Johan \ §18??? i 88 13.905_ Kolsta § 58 .E1d.Karl Gustaf “V”3§1865 1928 5 84 ;906 : g Sumçna: '7 ä ä i V'ADS T E H14 kompani . i g E % Andra livgrenadjärregementet g § § Busthâll g. . a m 5 ,9. 3 . i , \.\“ Egbola å?0 Edgar Anders Fiedrik å 18684§1950 E91 *1928 Ko1sta i71. Kalin Johan Patrik g 1875§ 9? 1920 Tjugby 72 Thulin.Kár1,Gustaf g 1858 g g 80 “1998 I §73 Westerström.Karl 4501: 5 1859; ' .. 1896_ » §74 'Djurmat Edvard 1865 85 E1914 Norrö i75 Norell Leonard Teodor Ferdinand 3 1869? 88 g _ Diseved §76 Blixt Frans Ott0.03kar 1858; ' i 80 ;906 Haddetorp §77 Svan Knut Fredrik ä 1879:1940 ; 99 çöd Vallby §78 .Rosen.Kaw1 August § 1859; 84 ;912 4 E 79 Wallen Frans Emil w 1850; i 82 ;911 u g 80 Lundholm Axel Leonard.. 1868; g 86 ;924 Häggestaå 81 Stedt Ernst Edvard trumslagare 1878? 9. g 90 ;897 Tuna § 82 :Than Oskar Sigfrid 3 188131965 i 01 ;941 4 á 83 :Thuner Karl Albert : 1870; ; 8831906 å .. l . 3 ;i 9 H ; 84 áThunell Oskar ; 1879§1952 ; 99Edöd Summa 15 f å ä E i i' 5 ä 3 7 g , 3 § g i g E 3 F 0 M Y 1211_ 5 .1: Alsike á 65 i VällaH i 66 i Gottorpf B! 5 Ramsta ' 68 i Svanshalé 69 i Glänås § 70 3 1 1. g 71 i Särtahögaå 72 E Hallberg? 75 i Lorby '75 l Rastháll E va11by M 51 E Strora ku11en52§ Lilla " 53 'i Valla 54 § Sårtshöga 55 5 Glänås 56 ä Öüerby' 57 § Svanshals 58 § Solberga 59 i i 3938 i M Åsby ?6 Gärdslösa? 7? iU i 78 Tyttorpå 79 Eustháli Jänslöaa L 50 S V A N 5 H A L S 800 ken Första livgrenadjärregementet Livgrenadjärer Glad Adolf Brandt Albin Fbrdinand Blücher Oskar Vilhelm Rahm Per Gustaf Svan Anders Thorin Johan Albin Linden Hjalmar Adrian SköldnErnst.Hjalmar volontärnummer vakant 1895 Summa 10 V_m D 3 T E N A kompani Andra livgrenaájärregementet ;Wall Karl Vilhelm, Ström Oskar Fredrik. Skön Oskar.Vilhelm Vällin.0akar Fredrik videll Alfred Strid Karl Albert Elmer Sven Petter Hag Oskar Ålbert Solid Fbrdinand n numma 9 underofficer K U M L A.socken 0 M E E R G 3 kompani Åsberg Karl Johan Gård Gustaf Reinhold vakant 1895 Hurtig Frans Oskar V'A D S T E N A.k0mpani Hjehn August Edward 'B EUR G 3 /före 1833 Överstelöjtnantens / kompani. _Född Idöd :Anst .Avsked 118659 19433 85 1915 18811 § 01 1902 91879? 1 99 1910 ;18811 \ 01 1905 1879; . i 00 1906 _ 1857§ 19405 80 1912 »aääsalg 19651 99 1941 §1881§ 1945i 01 1941 3 i 5 5 § å §1864 i 85 1905 §1859 , E 80 1905 218729 § 91 1904 '1861. . å 82 1913 ”1878:1943 i 99 1914 118?5{1955 § 97 1935' '1867' j 84 §18?2§ g 93 1903 _18731 1937§ 91 1933 §1881 00 1920 §1 52 =1929 72 1903 2 E1854 Å 75 1906 i1878: i 00 1907 V Ä S T R A T 0 L L 5 T A D socken i 0 M E E R S /före 1833 Överstelöjtnantens / _kompani ?Brsta livgrenadjärregementet 1 ä“m. \' _R 0 t e NT Ldvgrenadjärer 3 Född dödännst Avsked Broby 2 Wirf Karl Johan \ 1857: “7§“*“1§öä_JL Nåvstad 3 Nått svans Edvard 185? 1935 77 1904 " 4 Svärd Karl Vilhelm 1855 193? ?6 1907 Hästholmen 5 Hahn Karl August '1860 80 1904 Lilla Lund 6 indraget till avlöning av uoff Fbrsby 7 Flink Alfred Edvard 1854 96 1903 Haninge 8 inaraget för nvlöning av uoff 1515] v 3 5 T E N A kompani Rusthåll Anüra livgrenadäärregementet t Broby 85 Brage Gustaf ádolf 1 .1868 2 9? 1903 Ukleby Re Glad Earl Axel 1867 90 21906 Tegneby 87 anslaget till fältmusiken ä T E E m 6 H m'% n g 3 r e h 6 r a a scenen 5 2 5, 1 R,0 t e 0 M B E E G 5 kompani 2 i I .Ekebprg 35 branten :vana Emil 3885? (31 3914 Slangryd . 36 Lång Kar1 Johan 1854§ ä ?6 i 1901 Bgarsjö 115 Skönberg 1ar1 Johan 1864: 3 89 § 1906 “i .A D 5 T E N å kompani Ruathåll andra ;ivgrenaüjärragementet i å %“ Hägna 99 Hög Anders J han 1857' E 1874j 1904 Rumt 100 K Hult Karl Johan 1838 I 1861 1891 \mHult Oskar Emil 1871 § 1891 1905 Rate J 6 n k 6 p i n g a ragementa å N \ Norra Vedbo kompani å Flugebo “g 55 Ax Axel Edvard Adolf § 1861 ;511881 1902 ' 5 Skruwhult *56 Berg Johan August 1862 §1881§ 1892 " 57MKäPnlmkvist Karl Oskar _ 1873 1948 §1886ådöd 1948 hillaflll 118 *Quatafsson Engstrand Johan Henning § 188 E1901? 1912 Husthåll Smålaåäa hu5arrogemonto Livnkvadromon ä ä ; ärdsra11a 7 brêhmer Johan Emil å 113952 1903 1 : \_ i :i