Informationsskylt vid Stavrebergs stenkyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Stavrebergs stenkyrka Kyrkan byggdes 1852 av Frans Johansson, då 11 år gammal, och hans äldre bröder. Av stenarnas storlek kan man dra slutsatsen att de haft hjälp av någon vuxen. Familjen hade flyttat till gården 1847 och redan då fanns en mindre kyrkbyggnad på samma plats. Enligt sågnen skulle denna kyrka byggts, av en tidigare bonde på gården, till minne av en dotter som dött i unga år. Orsaken till att den kyrka som finns i dag byggdes vet man inte så mycket om, men ett av skälen skulle ha varit att bygga en kyrka så stor att det var möjligt att krypa in i den. Kyrkan var ursprungligen försedd med fyra fönstergluggar. Fönstren på framsidan rasade på 1940talet, och vid ett ras på 1970talet försvann ytterligare ett fönster. Vintern 2002 rasade större delen av taket in, troligen en följd av att den sista fönstergluggen gav vika. Familjen Johansson drabbades 1857 av ett hårt slag. Fadern Johannes och sonen Karl dog i en rödsotsepidemi. Frans Johansson, fick då vid 16 års ålder överta huvud ansvaret för gården, där han bodde och verkade till sin död 1921. På grund av rasrisken vädjar vi till besökare att inte låta barn krypa in ikyrkan! (Källa: Informationsskylt placerad vid kyrkan)