Vadstena kompani AL Boställesförteckning 1807 original

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTET (AL) VADSTENA KOMPANI (AL08) BOSTÄLLESFÖRTECKNING 1807 BEFÄL BEFATTNING BOST Ka en Lö ant Fänrik Fältväbel eant Förare Mönsterskr NUMMER :âgjammqmmpwma 15 NUMMER 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NUMMER 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Norrö esta Fä 3 T ne Irisbe RUS TORPNAMN H ufvudsta Sä Sä Sand Sand Kalvestm und Kedeva Kedeva va rd ' B vesta Ilevi undav a UST ORPNAMN äli e rsta rsta 5* ärsta rsta alla r “sta Ilsta Ilsta lse a lsebe a oxlösa xsta US essie essie resta rasta resta rebe a ORPNAMN äversunda äversunda äversunda SOCKEN Heda Heda esh R slösa Heda SOCKEN Vadstena S:t P f H H a ärsta rsta OCKEN rsta ärsta rsta rsta ärsta rsta rsta rsta rsta rsta rsta oxlösa oxlösa oxlösa oxlösa OCKEN oxlösa oxlösa oxlösa oxiösa oxiösa oxlösa oxiösa äversunda äversunda äversunda 41 Väversunda Väversunda 42 Djurskälla Väversunda 43 Karleby Oscar Fredrik (Harsla) 44 Karleby Oscar Fredrik (Harsta) 45 Skeby Oscar Fredrik (Harsta) NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 46 Tungelunda Oscar Fredrik (Harsta) 47 Haddesta Oscar Fredrik (Harsta) 48 Llndekullen Oscar Fredrik (Harsta) 49 Strömsta Oscar Fredrik (Harsta) 50 Järslösa Kumla 51 Vallby . Svanshals 52 St Kullen Svanshals 53 Lza Kullen Svanshals 54 Valla Svanshals 55 Särtshöga Svanshals 56 Glänås Svanshals › 57 Öfverby Svanshals 58 Svanshals Svanshals 59 Solberga Svanshals 60 Runnesta Rök V NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 61 Runnesta Rök 62 Ingevaldstorp . Rök 63 lngevaldstorp Rök 64 Göjeryd Rök 65 Stengård Rök 66 Tjudorp Rök 67 Hem'mingstorp Rök 68 Millingstorp Rök 69 Hillingsta'* Rök 70 Egbola Heda 71 Kolsta Heda 72 Tjugby Heda 73 Tjugby Heda 74 Tjugby Heda 75 Norrö Heda NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 76 Diseved Heda 77 Haddelorp Heda 78 Vallby Heda 79 Vallby Heda 80 Vallby Heda 81 Häggesia Heda 82 Tuna Heda 83 Tuna Heda 84 Tuna Heda 85 Broby V. 'l'cllsla 86 Ukleby V. Tollsta 87 Tegneby V. Tollsta 88 Tjurlorp Åby 89 Syllerslorp Åby 90 Syllerslorp Åby NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 91 Järnesta ?Ey 92 Järnesta Åby 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 NUMMER 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 117 118 119 120 NUMMER 121 122 123 124 125 Bonde Stenki Bökö nan Hult Kriste U la R Halvare Amund RUS TORPNAMN Ti R Set ö ö Ersto vemb k ushuü rst US TORPNAMN n Krokek unke arbäck Trehörna Trehörna SOCKEN OCKEN