Isberga Södergård 3:15

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNÄDSINVENTERING Åkmh.:;::Mm&h_\"m"h“_“““"**“ Socken Heda T:g@m““ Kommun Ödeshög { WW Fastighetsbeteckning Isberga Södergård 3:15 Gatunummer Benämning Slöjdvillan Fastighetsägare Ingvar Gustafsson Egâgg Inventeringsdatum 1979.09.28. ; Inventerare Johan Högquist Negativ nr ÖKM O1;18u22 E3.) BESKRIVNING ' a) Bostadshus En och en halvvånings vinkelbyggd trabyggnad med två plan i den tvärställda delen. Gråstensgrund med kvuderhuggna block. Fasaden är klädd med stående parlspontpanel i mörkgul färg med bruna foder..Många inslag av "snickargladje" finns längs fasaden; Sadeltaket som är byggt i vinkel, är belagt med tjärpapp. Två och trelüftsfönster med tvärpost. Två skor stenar, bägge med utkragat krön. Dubbla spegeldörrar med fönster. Modern villadörr till köksingången. a... . A _ H, MgNWMMøWM b) Uthus! garage Mörkgul, stående fasspontpanel på gråstensgruud (kvadersten). Sadeltak med trekupigt tegel, pupettak på garagedelen. C) Uthusz garage I Tvättstuga med påbyggt garage av mörkgul, stående fasspont panel på regelverk med gråstensgrund (kvaderblock). Datering 1889 (samtliga byggnader) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Belägen i östra delen av kyrkbyn söder om vägen öster om gamla skolan. Kulturhistoriskt värde En välbevarad representant för "slöjdw villorna”. Neg.nr ÖKM 01:20 Slöjdvillan från SV Neg.nr ÖKM 01:22 Bodarna b 0 0 från NV Foto: Johan Högqvist 1979 Ödeshögs kommun Hsda socken Isberg Södergård 3:15 Slöjdvillan .J