Vadstena kompani AL Boställesförteckning 1807 modern stavning.

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTET (AL) VADSTENA KOMPANI (AL08) BOSTALLESFORTECKNING 1807 BEF BEFA'I'I'NING BOST SOCKEN en Norrö Heda Heda Fänñk Fältväbel Stora Förare Mönsterskrivare Heda LIVGR RU TORPNAMN SOCKEN Hufvudsta Vadstena S:t Hov Hov Hov Hov Kalvestad Strå und Strå Kedevad Strå Kedevad Strå K Strå Strå Strå Ullevi NUMMER RU TORPNAMN SOCKEN 14 ErIunda Herrestad 1 5 Herrestad 1 6 Sväli Herrestad 1 7 Herrestad Herrestad 1 8 Herrestad Herrestad 1 9 Herrestad Herrestad 20 Herrestad Herrestad 21 VaIIa Herrestad 22 Herrestad 23 Källstad Herrestad 24 Källstad Herrestad 25 Källstad Herrestad 26 el. Herrestad NUMMER RU TORPNAMN SOCKEN 27 Vi 28 Vi 29 30 Yxstad 31 32 33 Bársta 34 Bársta 35 Bársta 36 F 37 38 Väversunda Väversunda 39 Väversunda Väversunda 40 Väversunda Väversunda 41 Väversunda Väversunda 42 Djurskälla Väversunda NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 43 Karleby Harstad 44 Karleby Harstad 45 Skeby Harstad 46 Tungelunda Harstad 47 Haddestad Harstad 48 Lindekullen Harstad 49 Strömmestad Harstad 50 Gärdslösa Kumla NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 51 Vallby Svanshals 52 Stora Kullen Svanshals 53 Lilla Kullen Svanshals 54 Valla Svanshals 55 Särtshöga Svanshals 56 Glänås Svanshals 57 Överby Svanshals 58 Svanshals Svanshals 59 Solberga Svanshals NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 60 Runnesta Rök 61 Runnestad Rök 62 lngevaldstorp Hertigg. Rök 63 lngevaldstorp Gatug. Rök 64 Göjeryd Rök 65 Stengård Rök 66 Tjurtorp Rök 67 Hemmingstorp Rök 68 Millingstorp Rök 69 Hillingstad Rök NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 70 Egbola Heda 71 Kolstad Heda 72 Tjugby Heda 73 Tjugby Heda 74 Tjugby Heda 75 Norrö Heda 76 Disevid Heda 77 Haddetorp Heda 78 Vallby Heda 79 Vallby Heda 80 Vallby Heda 81 Häggestad Heda 82 Tuna Heda 83 Tuna Heda 84 Tuna Heda 85 Broby V. Tollsta 86 Uckleby V. Tollsta 87 Tegneby V. Tollsta NUMMER RUSTHÅLL TORPNAMN SOCKEN 88 Tjurtorp Stora Åby 89 Syllerstorp Kronog. Stora Åby 90 Syllerstorp Skatteg. Stora Åby 91 Järnstad Vittag. Stora Åby 92 Järnstad Bru . Stora 93 Väst . Stora 94 Skatt . Stora 95 . Stora 96 Stora 97 Stenki Stora 98 Bökö Stora 99 Trehörna 100 Hult Trehörna 101 Stora 102 Stora 103 Stora 104 Stora 105 Stora 106 ' Stora NUMMER TORPNAMN SOCKEN 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Svämb 118 119 Kushult 120 121 122 Lilla Krokek 123 Mu 124 125 Narbäck