Isberga Södergård 3:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGeLSElNVENTERING I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM JU" .4 V) Ut 2:a SJ LI) U? 2 C] 3 Så _ :3. '71 4 ;: a". 2 lnventerare Marie Hagsten lnvent. dat . . Film nr Ekon, kart. blad nr Koord Socken/Församl Hede Bilagor Kommun _ Ort Odeshög Ritningar, arkivaller, litteratur Fastighetsbeteckn Isberga Södergård 3:7 .. Ad Haradskarta mä Gårdsnamn 0.dv Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid, funktion Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggnl år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg C q * l bostadshus l timmer sten faluröd locklist sadeltak rött vita tvåluftaç.180050 / { panel vita knutar enkupigt tegel spröjsade sex k? omfattningar rutor 2 bud 1 trä " ” sadeltak rött " 190020 trekupigt tegel 3 garage l " faluröd stående l94060 §2 plank L 4 uthus " " faluröd locklist brutet tak j panel vita knutar rött trekupigt av) omfattningar tegel * l Tvådelad grönmålad dörr glasad överdel. Profileradekönster och dörröverstycken Situationsplan, tomtkarta Tu. 3. AB Osrgñla Cnrrssnnndsnla 1