Angseryd

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ANGSERYD Angseryd ligger på höjderna norr om Siggeryd, mellan Kushult och Jusseryd. "Vägar" hit kom Från Siggeryd, Jusseryd, och sämre stigar Från Hålan och Kushult. Från början bestod gården av 2 gårdar. Den södra skiFtades 1899 i två delar. Ägarna av de olika gårdarna vid detta skiFte var August Jonsson Stava, E.J. Andersson Kushult och Otto Jonsson Rossholmen. På gården som skiFtades (1:5) Fanns då två byggnader och ladugård uteFter den väg som gick mot Siggeryd men alldeles intill husen på den norra gården. Bostadshuset på norra gården Finns FortFarande rester av. I norra gården bodde Karl och JoseFina Karlsson på 1800talets slut. De Flyttade senare till Gammelsby. Ägare häreFter blev Anton Andersson. Han är ihågkommen För att han var en så duktig talare. Hans son arvde också denna Förmåga och blev missionär i Brasilien. Anton var Farbror till Harrys Pharmanssons mor. Anton köpte så småningom även "gammelgården" i Kushult, och Flyttade ner dit och huset i Angseryd Fick FörFalla. Norra gården brukades av Harry och hans Föräldrar och syskon på 30 och 40talet. I ladugården, som bygdes av Anton, hade de mjölkkor. Ingen ström drogs någonsin till Angseryd utan korna handmjölkades och mjölken Forslades ut till Jusseryd, på den bästa vägen, där till och med bilar kunde åka. Den nuvarande vägen mot Kushult byggdes på 30talet. Angserydsjön som ligger nerFör backen mot Kushult ansågs som bottenlös av beFolkningen härikring. Diket Från sjön grävdes 193435. 34 var en tropisk varm sommar. En ekstock hittades vid detta arbete som tog 2 år och 7 månader. Sutare Finns i sjön. I skogen i närheten Finns stora Flyttblock som bl.a skolbarnen i Siggeryds skola Fick gå och titta på. SANDKULLA, "Wissastället" (Kulhult 1:2, 1:3). Torp på ca 18 tunnland i norra spetsen av Kulhults gård. uteFter vägen. Avstyckat Från huvudgärden vid troligtvis 2 tillrällen på 1800talet (enl. lantmäterihandlingar). Ladugârd och en del uthus rivna, endast bostadshus och undantag kvar idag. ' Knekten Pang Från Bankaby soldattorp bodde här i början på detta sekel. Taxirörelse bedrevs av Harry Wiss sen 30talet. Harry var ?osterbarn här hos Eda Wiss, dotter till "Wissagubben", eventuellt ovanstående knekt. Eda Wiss omkom 1963 i en hemsk olycka när det tog eld i hennes här. Här togs mycket av traktens grus. Wissagubben sålde grus till böndernas vägstycken. och var mycket noga med att alla stora stenar som kom Fram, skulle Forslas bort på köparens ansvar. lefLLTS BY I Kulhult låg tidigare 2 bostadsbyggnader intill varandra, dels det hus som Finns kvar idag som är tillbyggt, och dels ett nu rivet hus som låg lite norrut som hade gaveln mot vägen. Det Första huset beboddes av Harry Pharmanssons Föräldrar på 20 talet. Huset revs på 40talet. Här i byn Fanns ett snickeri. Snickarn "Oskar i Liljeberga" startade senare Möbelkdmpaniet i ödeshög. RDSSHDLMEN öSTRA (Rossholmen 1:4) Här låg ett mycket gammalt hus Förr i tiden. Pâ karta Från laga skiFtet 185758 låg bostadshus och ett uthus som nu. Ett rivet uthus låg mot ladugården och bakom detta låg ladugården i u Form. Delar kan vara gemensamma med nuvarande. Ny bostad byggdes 196667. Hjalmar Andersson ägde och bodde på denna gården. På sin ålders höst när sonen Seved tog över driFten, Flyttade han till granngârden i Siggeryd. Hjalmar arrenderade Först en gård i Maltmossen. Seved giFte sig med sin kusin Svea Från Gräsberg; EFWPELGÅRDEN IldjäilJ'(KU5hult 1:2) En av traktens äldsta bostadshus brann ner en nyårsnatt i början på 1980talet. Några studentungdomar hade Firat nyår Ezdet i det obebodda huset och naturligtvis eldat rejält För att Få ut den råa vinterluFten. Murstocken hade sprickor och på natten när alla lagt sig tog det eld på vinden och en Flicka brann inne. Äldste ägare vi känner hette Karl Hansson. "Karl Hansa i Kushult". Han var kommunens allt i allo i mitten på 1800talet. Han kunde hjälpa till med allt även dåtidens "Fattighjälp". Gården köptes så småningom av Anton Andersson som ägde gården i Angseryd. Anton Flyttade till Kushult och renoverade (satte in centralvärme m.m.) det gamla huset. En del av de allra äldsta detaljerna Försvann då men mycket Fanns kvar ändå. Huset var Fullt av allmogemålningar på väggar och dörrar och eventuellt såldes ? några dörrar till Nordiska Museet vid renoveringen. Typ kurbitsmålningar i mycket blå och röda Färger, mycket blommor, blad, slingor och ornament, lär det ha varit. Ladugården som Finns kvar är gammal och med ovanligt brutet tak. TYRSABULA NORRA GÅRDEN "SKULAGÅRN" Tidigare kronogárd hörande till Visingsö. En s.k. Per Brahe gârd. Skolan pá Visingsö Försörjdes av dessa gårdar. Gården var känd För sin mäktiga skog med väldiga granar. Davids pappa arrenderade denna gård av kronan. David köpte loss denna gård på 1952 medan han bodde här. Det var då den sista i socknen som blev Friköpt ?rån Visingsöskblan. Husen till denna gård är några av de äldsta i trakten. Gården' lär ha brukats av samma släkt i minst 10 generationer. Tyvärr förFaller de nu snabbt. Glädjande nog påbörjades dock en viss renovering ca 1996. TYRSAEJJÄ SÖDRA GÅREEN Ägd av lantbruksnämden tidigare. NJ ägd av Werner Andersson i Kaxbøl. Igenplanterad av Lantbruksnämnden på, 60talet. Här bodde Oskar Johansson, Karl Höög och en som hette Ekbäck.