Isberga Västergård 2:5

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

BEBYGGELSHNVENTHNNGiÖSTERGÖTLAND ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM lnventerare Marie Hagsten Invent. dat 1987 . ll . ll Film nr 8 gmsá Ekon. kart. blad nr Koord Sacken/Församl Hede Bilagor Kommun H Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Isberga Västergård 2:5 Häradekarta Amäs Gårdsnamn CLd. Munti. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion torp Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster Byggn. år ÅOmbyggn Kult mtrl, färg mtrl, färg v hist. 1 bostadshus 11/2 trä sten faluröd locklist sadeltak rött vita tvålLdfs$ 1880190 “m anel vita kn tar; treku i t te el s rö's sex p . 7.5 e i D 9 9 p J omfattningar pa bak rutor sidan vitmâlad ver anda .› A 2 awtrenje l " " gråmâlad liggande topptak tjärpapp gråmålade 1920 x fasspont panel spröjsade vita knutar om fönster fattningar 3 garage 1 " " faluröd locklist sadeltak rött á: panel vita knutar Situationsplan, tomtkarta AB Ösrgora Cmmsnannemsn trekupigt tegel Miljösammanhang, gärdsmiijö, trädgård gruead gång, Fruktträd, eyeenbuekar, me\ V S.