Isberga Östergård 1:10 ( Lövingsborg)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖSTERGÖTLANDSLÄNSMUSEUN Marie Hagsten Inventerare BEBYGGELSHNVENTHMNGIÖSTERGÖTLAND Inventr det 1987 . ll . 12 Film Ekon. kan. biad nr Koord Socken/Försami Heda Bilagcr Kommun _ _ Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn I " ° 1: D Häradskarta sberga Ostergard 1 Svensk bebyggelse del V Adm* Gårdsnamn (Ld. ingåbüfg Munti. uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion torp Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad. Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg hist. U ' värd. 1 bostadshus 11/2 timmer sten Faluröd locklist sadeltak rött vita tvåluft 185mm Å i panel vita knutar tvåkupigt tegel spröjs sex 1 F i“â omfattningar rutor Två lägenheter. Panelade blåmålade dörrar /tim 2 uthus l timmer sten falurött liggande sadeltak rött " ;kf locklistpanel trekupigt tegel vita knutar em fattningar Ö 3 avträde l trä rödmålad masonit pulpettak :J Situationsplan, tomtkarta Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård falurött staket, *Fruktträdga häck mat Väg. AB 05mm Caunzsnnmmnmn Ma AWM za. WW