Klockaregatan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING .. TN Socken Qdeshög Kommun Odeshög Fastighetsbeteckning Ankaret l Gatunummer Klockaregatan Benämning Fastighetsägare « Inventeringsdatum UHQQKZY Inventerare nr MMMKAQM Negativ nr '%5L BESKRIVNING ereshus Elementhus i 3 våningar och med köllarvåning, gjuten grund. Fasaden gråspritputsad. Sadeltak med rött enkupigt tegel. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Foto 7.324 Kulturhistoriskt värde 1978.04.25 K 1 aükarvägen fot0:m.Wikdahl,19789 Hyreshus fr.SV, '7:34e