Jussberg Mellangård 3:14

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

çEBYGGELSEiNVENrERiNG i ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare Marie HaQSten Invent. det 19871118 Film m8 Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun . . ,_ Ort Odeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn {ç“ « ' * jÅe/LÃÅA Jussberg Mellangård 3:14 i/LL ir Wim 1, p, Adress Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Aniäggn. nuv. funktion Hede missionshus Hus Funktion Vän Stomme Grund Fasad. Tak, Fönster Byggn. är Ombyggn Kult. mtri. färg mtrl, färg hist. värd. 1 missionshus 1% trä sten grå eternitplattor sadeltak, slät vita 2 lufts, 1892 grön plåt mitt och tvär post, spröjs 2 avträde i trä sten vit locklistpanel sadeltak, slät Situationsplan, tomtkarta i AE DstgoiaCorrespondenten plåt Miljösammanhang, gårdsmiijö, trädgård Grusad plan, gräs, stora barrträd