Jussberg Mellangård 3:3

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGeLSEiNVENrERING I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM inventerare Marie Hagsten Invent, det 19871112 Film mä Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Jussberg Mellangård 3:3 Sveriges Bebyggelse del V Admä (J 1 *i \ \ _ M i Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Aniäggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad. Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult.. mtrl, färg mtrl, färg hist. * värd; 1 mangård 2 sten vitmålad plåt sadeltak, av bruna 2 0 3lufts Q valmade gavel fönster, spröjs är spetsar, rött 3kup tegel, svart plåt 2 flygel 1% timmer sten vitmålad stående fas sadeltak, svart bruna fönster_ i: spontpanel plåt luckor 3 flygel 1% "i sten " ' ' ' i sadeltak, svart , " plåt ' U 9 4 svinhus 1% sten sten vit spritputs, släta sadeltak, rott rundbågiga 191030 MQ hörqufattn Zkup tegel 5 ladugård 1% timmer sten falurött skiftes sadeltak, plåt våta, gspröjs .§90010 Q) verk, stående plank, ' ans; er vita knqumfattn 9 6 fd magasin 1% timmer sten " sadeltak, rött 3 fönsterluckor " sJ kup tegel 7 fd arbetar_ 1% timmer sten faluröd, locklistpa_ " vita 2 lufts 193040 til m, bostad nel, vita knuqomfattn Miliösammanhang, gårdsmiljö, trädgård Grusad plan, gångar, fruktträd. Stora lövträd, buskar, rabatter :www eroq WWW? ,SV M WWW “' AB Ostgota Cnrrespandemen r; o 3 :27 W omm; i? 3 ;Näää .SIN m L...] .S“