Storgatan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken üdaahüg Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Aquet 2 Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum 1973Jm125_ Inventerare nr m,wikdah1 Negativ nr 7:33 ;damn BESKRIVNING ”Mmmm a.Hyreshus Elamenthus i trä väningam med källarvåning.GTåmålad gjuten grund. Fasaden med Vit spritputs.8adeltak täckt med takpapps quarääg Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Öüä$1üg sn Ankaret 2 Stargatan Fot32M.Wikdah1,197ae Hyreshus frnSQ, 7:33.