Järnstad 2:9

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

låEBYGGELSElNVENTHERlNG l ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSIVlUSEUlVI inventerare Marie Hagsten "went dat 19871 118 Film m 8 75 áQQWFSW'? Ekon. kart. blad nr Koord Sockeanörsaml Stora Åby Bilagor Kommun _ _ " Ort Ddeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Järnstad 2:9 Adress Gärdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuvl funktion Has Funktion Vän Stomme Grund Fasad. Tak, Fönster Byggni är Ombyggn Kult. mtrl. färg mtrl, färg hist. värd. 1 bostad 1% trä sten faluröd locklistpanel, brutet sadel_ vita, 2 lufts 193040 ;Z vita hörn.0mfattn. tak, rött 2 kup tegel 2 bod 1; timmer sten falurött liggande sadeltak, grön vita, 2 lufts, 1800t slut ä timmer, vita knut . om korr plåt spröjsade Fattn. 3 uthus 1 timmer sten " " vita, 2 lufts " Å Situationsplan, tomtkarta i 53. l. M ...5 E513» AB Ösxgára CorrespundenlerL Miljösammanhang, gårdsmiljö, trädgård Fruktträd, buskar