Varpet (övre)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 248 i inventeringen. Torpets namn: Varpet Övre. Tillhört gården: Järnstad Brunsgård. Torpets art: Torp Siste brukare av torpet: Johan Israel Andersson född 23/1 1838 i Adelöv. Hans hustru Christina Maria född Larsdotter 16/7 1836 i Odeshög. Två barn: Oscar Edvard född 1871. Carl Gustaf född 1878. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 14 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Göran Johansson J ärnstad Kommentar i övrigt: Familj en kom från Rök 3/11 1890. Hustrun Christina Maria dör 10/4 1922 av ålderdomssvaghet. Johan Israel lever till 17/7 1925 och dör av åderförkalkning. Hustrun dör på torpet, mannen dör i Näsja församling. Troligen hos någon av sina barn. Han kallades ”Johan i Varpet”. Sonen Carl Gustaf tar tjänst som soldat och får namnet J ernér. Under några år äger och brukar han 1/ 12 mantal Rävskinshult. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Gösta Gustavsson, Uno Lingmark, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson.. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 248. Järnstad Brunsgård Torpet Varpet Järnstad ägor. Sist boende Johan Andersson född 1838 död 1925. OHH Christina Carlsdotter född 1838 död 1922. Två barn. HWARPET Torp under Brunnsgården J ärnstad 1804 1812 Torparen: Anders Persson född 1756 i Heda. Hustrun: 1. Sara Lena Ekstrand född 1766 död 1803. Hustrun: 2. Sara Jonsdotter född 1773 i Trehörna. Barn: Stina Sophia född 1799. Petter Gustaf född 1803. 1811 1820 o Torparen: Sven Eliason född 1784 i Stora Aby. o Hustrun: Anna Stina Hesselgren född 1779 i Stora Aby. Barn: Eva Lotta född 1813. Sid 2 av 4 1820 1823 Torparen: Peter Knutsson född 1750 i Svanshals död 1823. Hustrun: Anna Greta Larsdotter född 1755 i Rök död 1823. Barn: Lars född 1798. (se nedan) Peter har tidigare ägt J ernstad Södergård. 1823 1864 o Torparen: Lars Persson född 1798 i Stora Aby död 1848. Hustrun: Stina J önsdotter född 1793 i Ödeshög död 1864. Barn: Hedvig född 1819. Lovisa född 1819. Hedda Charlotta född 1826. Carl Johan född 1831. Efter makens död bor hustrun dock kvar i Hwarpet till sin död 1864. Kanske i en särskild stuga som uppföres då och sedan står som torp å karta 1875. 1852 1858 Torparen: Peter Jönsson född 1817 i Rinna. o Hustrun: Lena Stina Hållberg född 1805 i Stora Aby. Barn: Augusta Wilhelmina född 1845. Clara Sofia född 1848. 1858 1883 Torparen: Carl Johan Kratz född 1831 i Örberga. Hustrun: Greta Maria J önsdotter född 1826 i Källstad. Barn: Carl August född 1856. Hulda född 1864. Axel Herman född 1866. Familjen utflyttar till Kinna Västergötland. 1883 1889 Arbetaren: Alfred Oscar Sultan född 1837 i Heda. Hustrun: Emilia Augusta Andersdotter född 1845 i Ödeshög. Barn: Frans Oscar född 1869. Johanna Matilda född 1871. Carl August född 1872. Elin Josefina född 1875. Axel Edvard född 1878. Helena född 1880. Anders Wilhelm född 1882 Christopher Walfrid född 1885. Gustaf Edvard och Reinhold Sigfrid född 1887. Arbetaren: Johan Israel Andersson född 1838 i Adelöv. Hustrun: Maria Carlsdotter född 1838 i Ödeshög död 1922. Sid 3 av 4 0475 :I: . HWARPET' 3.:? Majs éñd é ' Vi i :Elms *fiffigrg' “ _. { Tf” I q 4 '5% '1. ' 35m_ '3 Je) 26m Äüdi/'SKS 'm i 8 ?0 Mij" U! Sid 4 av 4 _ "i m J | * *'11 :5.Eñlgt0rüpet L , x* *_“H 4 | f I 1.: ' ,"'* ' . c _'4' ARN'STAFDEH 71': w / . \_ o o ,21 . ". ' :gürlckegardåT/lf _ _ . ' _ ./ f, c. \ _ XL/ /_ ' / G _ __T5.Ö.> / .' _l. '. 'i n ' \ e _ _ mår Ö ns. . I '1 . ââçsgáätorfa'züfl .u . \ I SJRåjst'ÖWG ,_/,, y _ \. ;:< 1 .på i _FI_ ' '* ' . I 'h' i _ I'\_ I . '. “ k . 15. Skräddartorpet eller Skogenä j_ _' §1 9 rån ?Ewa ; ' "18. 50 'emma' '§10 \et 'r .I \ rorsfogne; i_ i_ __ H ,. i LiNIJEn'r: n:a . ,lelfegåäfismrpet .9Ch,RäY§k.iILSh.lllt7." _. Ãff_ in* _I_;:__.. . LI\:\IV\ { \, ,ñyii ,\ll:\r__N_ . / . _ I Skq'gmsøtárpet/Märstengr? , / Glgagbo eller Lunqbergsfprpet