Tränkatorpet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 247 i inventeringen. Torpets namn: Tränkatorpet Tillhört gården: Jämstads Vitmansgård. Torpets art: Grenadj ärtorp nr 92 Vadstena kompani Siste brukare av torpet: Soldaten Gustaf Robert l'j'link född 20/5 1882 i Ödeshög. Hans hustru Olga Olivia född Tallberg 2/8 1885 i Odeshög. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 15 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Göran Johansson J ämstad Kommentar i övrigt: Flink antogs som knekt för J årnstad Brunsgård rote nr 92 1901. han tar avsked 1911 och familjen flyttar till Ödeshög samma år. De var de sista som bodde på torpet. Torpet har fått sitt namn efter Anders Tränk född 1798 och var knekt för J årnstads Brunsgård 1820 1850. I mönstringsrullan står att han ”tjänat utmärkt Väl”. Mellan 1850 1901 utgör avkastningen från torpet, det vill säga arrendet, avlöning till trumslagare Vid regementet. Torpet utarrenderat. 1914 flyttas bostadshuset av skräddaren Carl Tunér, till Ödeshög, storgatan 45 och ägs fortfarande av släkten. Torpet hette enligt beskrivningen till 1710 års karta, Brunstorpet. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandh'ngar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Gösta Gustavsson, Uno Lingmark, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 247. Järnstad Vitmansgård Tränkatorpet Soldattorp för rote nr:92 Järnstad Bru nsgård. Siste soldaten Gustaf Flink 1901 1911 född 1882. OHH Olga Tallberg född 1855. 2 barn. Familjen flyttar till Ödeshög 1911. Husen rivs 1914. Sid 2 av 5 1800 1812 Livgrenadjär: Hustrun: Barn: 1813 1825 Livgrenadjär: Hustrun: Barn: 1825 1886 Livgrenadjär: Hustrun: Barn: 1853 1856 Hustrun: Barn: 1857 1885 Hustrun: Barn: 1889 1891 Hustrun: Barn: 1890 Hustrun: Barn: 1891 Hustrun: Barn: JÄRNSTAD BRUNSGÅRD w Anders Lunberg född 1769 i Skärv. Maja Persdotter född 1756 i Heda. Anna Maja född 1794. Erik Bror född 1788 i Västra Tollstad. Lotta Svensdotter född 1789 i Stora Aby. 5 st Nr: 92 Anders Trenk född 1798 i Ljungarum död 1886. Maja Stina Månsdotter född 1795 i Sya död 1851. Anna Cari född 1821. Carl Johan född 1824. Eva Margareta Charlotta född 1826. August Justus född 1828. Peter Gustaf född 1830. Fredrika Christina född 1832. Hedda Maria född 1834. Till hus i Trenkatorpet Anders Jonsson född 1812 i Kumla. 0 Johanna Charlotta Persdotter född 1825 i Stora Aby. 3 st. Utvräkta ur torpet och bor sedan i Rogslösa. Arrenderas torpet av: Carl Johan Gustafsson född 1821 i Adelöv.o Anna Greta J aensdotter född 1826 i Stora Aby. 7 st. Arrenderades torpet av: 0 Alfred Johansson född 1866 i Stora Aby. 0 Johanna Sofia Samuelsdotter född 1862 i Stora Aby. 2 st. Arrenderades torpet av: Johan Israel Andersson född 1838 i Adelö_v. Christina Maria Carlsdotter född 1838 i Odeshög. 2 st. Brukare Johan Alfred Carlsson Falk född 1845 i Västra Skrukeby. Mathilda Andersdotter född 1845 i Rök. Carl Albin född 1875. Lydia Rebecka född 1885. Hulda Josefina född 1874. Sid 3 av 5 ,cv,L _.__ ____T 'River (QIO 20 N /â/7 S i" "m" "'" z; “ *' :M OBEST. uno GM_ Sal 1 o ”sr L ... _.,_ __ __ ,1 M LRDU B GÅRD 6.01. Sid 4 av 5 1:3 f ill .\ 5 of I Cauünckegardcq _ a . . v '. ' _ __ginx /1 J “23 : (År/:Ip \' I I I . r Au* )› ARN'STAFDWR .3I 1/1 .'we . 1, 'Fr J' x x. f 'b / _ | __,/ .få ' 15. Skräddartorpet eller Skoglerä _'__ 5=; ä* 9 mn ' rpet , I i V .. i ' . '. ,. \ \ f. __ : " :._ l '\ _ \ V ' \ ," J "18. 50 eImans'tq_ \et a A 3, " ?LINDEBE Rçåi .r _. Brorstpgpp; _, .i ia # ' fl) 9 L_ħKésigrpethärsteng*i?;,. / " Å / _ 23_..G_I_'an_bo eller Lundbergsibrpet / w ' rvatorpet 1* *i ,/ i : Sid 5 av 5 ”Tränkatorpet” på Brunsgårds ägor i J ärnstad skog 1972.