City

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun Fastighetsbeteckning Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING Bmstadahua mmmwrm Ödeehög Ödeshög Apmtekaren 1 (Ödeahög Bästgivargård d Nygatan 5 f City 1978904518. MaWikdahl 1:21 {Hyreahus).Tre våningar.83uten grund.Gult tegelmurat hua.Valmat sadeltak med $Vag konkav anslutningeâöda enkupiga tegelpannarsâelkanger mot En Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde 190,7 (enlåvü.) üdeshñ\ än 4 L, Apatekaren l Nygatan 5 F0t02MøWikdah1g197B Hyreshus fra N, 1221