Korset

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 241 i inventeringen. Torpets namn: Korset Tillhört gården: Järnstads Vitmansgård Torpets art: J ordtorp De bodde i egna hus Siste brukare av torpet: Torparen Jonas Fredriksson född 25/9 1811 i Stora Åby. Ofärdig. Hans hustru Anna Lotta född Andersdotter 3 1/ 10 1817 i Stora Åby. Barn: Maria Soña född 1/9 1845. Johan August född 25/8 1853. Anna Sofia född 25/5 1858. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 20 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bengt Gustafsson Jämstad Kommentar i övrigt: Jonas Fredriksson dör 1897 och blev 86 år. Anna Soña lever till 1902 och blir 85 år. Barnen bor kvar på torpet och Anna Soña dör 1926 och Johan August dör 1927. Maria Sofia flyttar 1929 till Karlfors och 1933 till ålderdomshemmet där hon dör 31/12 1937 av hjärtfel, 92 år gammal. Några lämningar av torpet finns ej. Allt är utplånat i samband med ett Vägbygge. Barnen förblev ogifta. Familj en kom till torpet från Ãsgårda 1872. Det enda som minner om att en boplats har varit är några blommor såsom kej sarkronor o pärlhyacinter, något körsbärsträd, syrenbuskar och krusbärsbuskar. Idag går bilväg med Vändplan fram till torpet. August arbetade på Vitmansgården som ladugårdskarl. Han gick på en skogsstig varje dag, morgon och kväll, cirka 2.5 km mellan torpet och gården. Ibland Vid dåligt Väder låg han över i ladugården. Enligt Linnea Jansson Fröj erum, Kimstad den 2/2 1989 revs huset och byggdes upp igen med påbyggnad av en Våning i Hästholmen. Adress Rosenlund. 2:dra huset efter Betelkyrkan. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Gösta Gustavsson, Anna Lots Väderstad, Sture Phannansson, Uno Lingmark, Ebbe Ãsenhed, Bengt Gustavsson, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson. Videoband nr 14. Skyltbeskrivning 241. Järnstads Vitmansgård Torpet Korset på Järnstads ägor. Sist boende Jonas Fredriksson född 1811 död 1897. OHH Anna Andersdotter född 1817 död 1902. Barn Maria född 1845 död 1937. August född 1853 död 1927. Sofia född 1858 död 1926. Husen rivs omkr. 1930. Sid 2 av 3 __ KORSET o JARNSTAD VITMANSGARD 1816 1852 Förpantningsägare: Anders Nilsson född 1784 i Rök död 1836. Hustrun: Stina Johansdotter född 1791 i Stora Åby död 1852. Barn: 7 st. 1807 1816 Torparen: Jonas J aensson född 1781 i Ödeshög. Hustrun: Anna Andersdotter född 1782 i Stora Åby. Barn: 3 st. 1852 1872 Torparen: Carl Johan Andersson född 1820 i Trehörna. Hustrun: Sara Greta Månsdotter född 1816 i Gränna. Barn: 1 fosterbarn. 1872 1829 Torparen: Jonas Fredriksson född 1811 i Stora Åby död 1897. Hustrun: Anna Lotta Andersdotter född 1817 i Stora Åby död 1902. Barn: Maria född 1845. Johan August född 1853 död 1927. Anna Sophia född 1857 död 1926. Barnen de sista som bor på torpet. Maria utflyttar 1929 till Carlfors. Kvar finns inga lämningar efter husgrunden etc. vid vägbygge har detta förstörts. Det enda som minner om att ett torp har varit här är kejsarkronor, pärlhyacinter, renfana, syrenbuskar, krusbärsbuskar och körsbärsträd. Skylt uppsatt 1975 Sid 3 av 3 1:3 f ill .\ 5 of I Cauünckegardcq _ a . . v '. ' _ __ginx /1 J “23 : (År/:Ip \' I I I . r Au* )› ARN'STAFDWR .3I 1/1 .'we . 1, 'Fr J' x x. f 'b / _ | __,/ .få ' 15. Skräddartorpet eller Skoglerä _'__ 5=; ä* 9 mn ' rpet , I i V .. i ' . '. ,. \ \ f. __ : " :._ l '\ _ \ V ' \ ," J "18. 50 eImans'tq_ \et a A 3, " ?LINDEBE Rçåi .r _. Brorstpgpp; _, .i ia # ' fl) 9 L_ħKésigrpethärsteng*i?;,. / " Å / _ 23_..G_I_'an_bo eller Lundbergsibrpet / w ' rvatorpet 1* *i ,/ i :