Haraldsberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken ödeshög Kommun Ödeshög , Fastighetsbeteckning Anatekaren E (Ödeahög Gästgivargård 40) Gatunummer Nygatan 3 Benämning Haraldsberg Fastighetsägare Inventeringsdatum lQTBJMhlsg Inventerare nr MaWikdahl Negativ nr 312224” BESKRIVNING a'åââüäääkê Två våningar och inredd vindsvåningsHuggen gråatenagrund.5tenhus med alätputsad och brunmålad fasad.Fän5ter med mitt.n0h tväreaetøürönmâ» lade tönatarbågar och spröjauBrutmt sadeltak täckt med gränmålad plåt; Takkupors Två st. plåtklädda skorstenargTrapphus mat gården. b *äüäâââmââmââ Bjuten grund.Träkanetruktinn klädd med stående locklistnanel,vitmå1adu Gråmålade garagedärrargarandmur av tegel med slätpute mat 8. Datering a. nmkr.1910 av byggmästare Harald Westberg (enl.hyresgänt] Ombyggnad Trädgård Gräsmatta,rabatter och ?mkträm Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Ödeshög 5h Apotekaren 2 MQMHHS Fmta:M.Wikdahl Baatadghus a Fr.80, 1:23 www BDStaÖShUS a FrøN, 1:22 ödeshög än Apütekaren 2 Nygatan 3 FGñD:M.Wikdahlyl9?8