Råstorp II

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 253 i inventeringen. Torpets namn: Råstorp 2 Tillhört gården: Järnstads Vitmansgård Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Axel Viktor Karlsson född 17/5 1884 i Stora Åby. Hans hustru Anna Matilda född Larsdotter 22/9 1887 i Gävle. Barn: Karl Erik Axel född 1918. Märta Anna Fredrika född 1920. Margit Ingrid Maria född 1921. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 27 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bengt Gustavsson J ärnstad Kommentar i övrigt: Axel står antecknad som jordbruksarbetare och slaktare. Vintertid åker Axel omkring på cykel med en låda med strömming som han sälj er. Han kallades ”Fiskare Axel ”. 1921 flyttar familjen till Ödeshög. Stugan flyttas till Sanna i J årnstad där målaren Per Sund bygger upp den som målarverkstad. Axel Viktor Karlsson var född i Råstorp. Fader var torparen Carl Johan Jansson född 1821, moder var Gustava Jonsdotter född 1838. Barn: Herman Albert född 1869. Hulda Rosina född 1872. Oskar Niard född 1879. Axel Viktor född 1884. Oskar Johan dör 1890. Änkan Gustava bor kvar tillsammans med sonen Axel och Hulda, Rosinas OÄ dotter Anna Maria född 1894. 1917 gifter sig Axel med Anna Matilda Larsson. 1921 dör Gustafa av Ãlderdomssvaghet Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Eino Liljegren, Bengt Gustavsson, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson.. Anders & Margareta Andersson Sannalund Uno Lingmark, Lilliane Erixon. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 253. Järnstad Vitmansgård Råstorp 2 på Järnstad ägor Backstuga. Sist boende Axel Viktor Karlsson född 1884. OHH Anna Matilda Larson född 1887. 3 barn. Familjen flyttar till Ödeshög 1921. Sid 2 av 3 1:3 f ill .\ 5 of I Cauünckegardcq _ a . . v '. ' _ __ginx /1 J “23 : (År/:Ip \' I I I . r Au* )› ARN'STAFDWR .3I 1/1 .'we . 1, 'Fr J' x x. f 'b / _ | __,/ .få ' 15. Skräddartorpet eller Skoglerä _'__ 5=; ä* 9 mn ' rpet , I i V .. i ' . '. ,. \ \ f. __ : " :._ l '\ _ \ V ' \ ," J "18. 50 eImans'tq_ \et a A 3, " ?LINDEBE Rçåi .r _. Brorstpgpp; _, .i ia # ' fl) 9 L_ħKésigrpethärsteng*i?;,. / " Å / _ 23_..G_I_'an_bo eller Lundbergsibrpet / w ' rvatorpet 1* *i ,/ i : Sid 2 av 3 Råstorp ”Axels på vinn” 1972.