Sannalund

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 256 i inventeringen. Torpets namn: Sannalund Tillhört gården: Jämstads Vitmansgård Torpets art: Grenadj ärtorp nr 91 Vid Vadstenas kompani Siste brukare av torpoet: Soldaten, Lifgrenadj ären Gustaf Viktor Jern född 3/2 1874 i Stora Aby. Hans hustru Selma Matilda född Johansson 20/4 1873 i Bjälbo Husen finns kvar och används som åretruntbostad. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 9 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Anders Andersson Sannalund Kommentar i övrigt: Jern hette förut Andersson. Han antogs som soldat för J ärnstad Vitmansgård 1895 och tar avsked 1903 efter 8 tjänsteår. Familjen flyttar till Rinna. Före detta Lifgrenadj åren för rote nr 89 Syllerstorp Bernard Sylvan köper Sannalund och inflyttar 1907. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Eino Liljegren, Bengt Gustavsson, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson.. Anders & Margareta Andersson Sannalund Uno Lingmark, Lilliane Erixon. Videoband nr 15 Skyltbeskrivning 256. Järnstad Vitmansgård Sannalund Soldattorp för rote nr:91 Järnstad Vitmansgård. Siste soldaten 1895 1903 Gustaf Viktor Jern född 1874. OHH Selma Matilda Johansson född 1873. Familjen flyttar till Rinna 1904. Sid 2 av 4 ANDRAOLIVGRENADJÄHRREGEMENTET VADSTENA KOMPAN I RUSTHALLET NR: 91 JARNSTAD VITMANSGARD SOLDATTORP 1703 Oluf Järn 1717 1753 Carl Lustig född 1693. 1753 1789 Gustaf Blomqvist född 1729. 1789 Johan J ernström född 1763 fången i Frankrike. 1802 Jöns Kullerstrand född ???? Rustmästare. Kommenderad till Pommern. Aterkommer som sergeant. 1814 Bengt Berglund född 1760 i Småland. 1832 Under några år från 1820 talet och till 1832 utgör rusthållet J ärnstad officersavlöning. 1832 1863 Livgrenadjär: Carl Jacob Jern född 1808 död 1864. Hustrun: Anna Carolina Fredrika Dög född 1815 i Heda. Carl Jacob Jern var född i Stora Åby och blev Vicekorpral. 1855 1867 Arrenderas soldattorpet av: Jonas Gustaf Kaxe född 1832 i Stora Åby. Hustrun: Anna Maria Larsdotter född 1833 i Stora Åby. Barn: 5 st. Familjen flyttar till Laxhemmet. 1865 1880 och 1885 1895 Livgrenadjär: Alfred Gustafsson Jern född 1842 i Stora Åby. Hustrun: 1 Augusta Mathilda Larsdotter född 1840 i Örberga död 187 ?. Hustrun: 2 Emma Gustafwa Hagman född 1854 i Stora Åby. Barn: 3 i första giftet. 7 i andra giftet. Familjen bor kvar här till 1899 då man flyttar till Boeryd där Jern dör 1901. 1895 1904 Livgrenadjär: Gustaf Victor Jern född 1874 i Stora Åby. Hustrun: Selma Mathilda J ohansdotter född 1873 i Bjälbo. Barn: 3 st. Familjen flyttar till Rinna 1904. 1904 1946 Ägare: Karl Bernhard Sylwan före detta soldat för Syllerstorp född 1858 i Stora Åby död 1949. Hustrun: Edla Josefina Johansson född 1858 i Rök död 1949. Barn: Betty Margareta född 1889 död 1923. Erik Fingal född 1884. Soldattorpet heter nu SANNALUND. 1946 Ägare: Erik Fingal Sylwan född 1884 i Stora Åby. Hustrun: Amanda Margareta Strömberg född 1885 död 1955. Sid 3 av 4 '5. Eñ I x, a i är | //95 a] J. lgtorüpet 5 . ._ bg' ._ I . _ in 2.5 “ I J_ 1.* H. /ÅLL . ?utgå ' x 4. = N. 1 I _ . ' 3? '1. I .' 1.3 ' r 5 1 /JARNfTAD 5 . 3 ?I " /_/ 'J “35 f 3 *är ?I ! ,MJ/*_71* \ \ ' . i :. . #__r i . I .\ I olgárd '.| .ull . 7 då “1 _ u). Ili . l _1 /P 2? \ \ . 15. Skräddartorpei élfer Skoglerä I 1. \ _då_ " I\ I. :'18'. 50 17. Mullt .torpet ellêf' Brorsfogne; ,_ i. ._ H › *' I§_Iåilis_t0rp"2!ll/I .| . \ 'I 8."Rå§töm*=3 ;r ” \.' ' Ax /_ .I i_ _ .i _/,/ ;71 ' F; . ;kf 1 a _ ' ä i19. Tränkatorpet ' ._ J . '.l \ f. ' Lfl'i'IJi:LåçHGI . _ M. ' I. _ .2 \ '_ “.i U \et 'J' '.5 ."LINDEBE Rc; . ..: ' \ .f l *. L .dvLu: k ( J I ,, Å . *leliegéâistorpet .ochBäYåkiILShqlti' _. 'm gr” år' i: ,7) ågq'ásiárpeUMärstensQ14:;rå ,. '/ / angbo eller LunQbergsibrpet Sid 4 av 4 Livgrenadjären Carl Bernhard Sylvan född 6/3 1858. Gift 1883 med Edla Josefina Johansson född 25/11 1858 i Rök. Barn. Erik Fingal född 11/6 1884 gift med ??. Barn Arne och Betty Margareta född 22/5 1889 död i lungsot, ogift. I _ e ." 'I i; ." ::