Sparvatorpet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 242 i inventeringen. Torpets namn: Sparvatorpet Tillhört gården: Järnstads Vitmansgård. Torpets art: Torp Siste brukare av torpet: Torparen Anders Viktor Pettersson född 20/5 1857 i Stora Åby. Hans hustru Emelie Josefina född Persdotter 24/ 10 1861 i Rök. 7 barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 25 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bengt Gustavsson J ämstad Kommentar i övrigt: Familj en kom från Ödeshög 1891 och flyttar till J åmstad Karlsgårds ägor 1900. Anders Viktor Pettersson var född på torpet. Han kallades ofta ”Viktor Sparv” efter som han bott på Sparvatorpet. Torpet synes ha fått sitt namn efter Peter Sparv som bot här 1826 1840 med sin familj. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandh'ngar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Gösta Gustavsson, Anna Lots Väderstad, Sture Pharmansson, Uno Lingmark, Ebbe Ãsenhed, Bengt Gustavsson, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 242. Järnstad Vitmansgård Sparvatorpet Järnstads ägor. Sist boende Viktor Pettersson född 1857. OHH Emilia Persdotter född 1861. 7 barn. Familjen flyttar till Järnstad Carlsgårds ägor 1900. Sid 2 av 4 1826 Torparen: Hustrun: Barn: 1826 1840 Torparen: Hustrun: Barn: 1840 1885 Torparen: Hustrun: Barn: S_PARVATORPET ELLER SVARVATORPET JARNSTAD VITMANSGARD Nils Håkansson född 1774 i Stora Åby. Cathrin Larsdotter född 1780 i Stora Åby. Maja Stina född 1809. Eva Sara född 1813. Peter Håkan född 1816. Anders Johan född 1818. Anna Cathrina född 1821. Barnen är alla födda i Stora Åby. Familjen flyttar 1826 till Hällemon. Peter Sparf född 1790 i Rogslösa. Sara Persdotter född 1788 i Stora Åby. Christina född 1815. Fredrika född 1817. Eva Charlotta född 1819. Sara Greta född 1821. Carolina född 1825. Johanna Sophia född 1823. Maja Greta född 1828. Petrus Samuelsson född 1809 i Ödeshög död 1885. Anna Maja Andersdotter född 1816 i Stora Åby. Johan Christoffer född 1834. Eva Christina född 1838. Carl Fredrik född 1841. Jonas Gustaf född 1846. Frans Otto född 1849. Mathilda Josefina född 1851. August Albin född 1854. Johanna Lovisa född 1856. Anders Victor född 1857. Carl Peter född 1860. Se 1891 1900. 1885 1890 ?? 1891 1900 Torparen: Hustrun: Barn: Anders Victor Pettersson född 1857 i Stora Åby. Emili Josefina Persdotter född 1861 i Rök. Anna Josefina född 1883. Oscar Fabian född 1885. Carl Walfrid född 1888. Eda Maria född 1891. Alma Victoria född 1893. Sid 3 av 4 3 ;UH /f vamoâ P57: __1 r:) CCI. is. *3 24:_ cr» ' CL. ...i .3 H? 2x ? (" 0 M Vi 8,4%. ”71/0 4)* g /i/Ö'H 5 MA .7,24 mm _ MYM/;mo w'r/M/HGÅ/m 2:3 Sid 4 av 4 ä i.” ñlgtorüpet L 2, . ir H| ,( MK \_ a 0 Cnåarmkegazdcg/ . _ Siñ'av / i | I . I. Ölgárden __ '.II . "g 4%?” l _1\ AffK' '(ur 2\/ I 1 . ,. Lsgáåtorñz TI .| . \ 'I SJRå§töm413 .'.V / _ .' .ok á___Å__i ,.\ :19. Tränkatorpet _ _F_ ng" I\ ' 15. Skräddartorpei é:l rer Skogp ' _ I' . å ' :'18'. 50 'ermá' §19_ \et :. _ F I 17. Mullt torpetrçll'ej'fBrorstoERe;i_ 7. ..H› if... " \ ' er Ji:m'ç H:a . vi Rd {_, :'LINDEBE : ; ______ W ; K i * _i2_1.ál_<_e131§iifäst0rpéi _ M _. KTM, _ i; i: ,7) I __*åågq'ásEárpet/Märsteng1?if ,. / / _G_I_'êl§_b0 eller Lunqbergsibrpet