Båten

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 73 i inventeringen. Torpets namn: Båten Tillhört gården: Jönsabola Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Okänt vem som bebodde torpet. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Eila Lagerkratz Kommentar i övrigt: De flyttar till Vadstena 12/7 1941. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Berit Fransson, Siri Nilsson, Rune Sandberg. Videofilm nr: 4 Skyltbeskrivning 73. Jönsabola Torpet Båten På Jönsabola ägor. Okänt vem som bebott torpet. Sid 2 av 2 Grenadjär ; an |::r_n. 'r _ __M _ I i .=_ I” 'hipH r E_ F ' '5' . 5 ' a 1:5 ' Eaggafañ'et :IB LE. *.I" 'II "._ f ._. _ . e , _Fd_ n "' ' . LJÖHEABEJLA III x'd . ' r ' 'HH ! ' I '|' .' . _' I Ill' 'lf_J _ .Ill Du .E .iii f _hwenll fm.: ;ä _1:_th Tr /) .' I .= E Lian ' d .rd _"1_ __h . b ' "I ' . I i' I'_*' hi'll" 'J . ;J L 2 To ' '. H. ' “ "“ *” = “5 . x' . = .r r ' "' ._.__a" 1 'H Jrf 5.1.* I III_ a r_""| dLn'l 'In' « |I|TIIII'I ' .Fälg _34"