Kajlings Möbler.

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

i ç › 'Béêl'fabriken v :sérz › _rø__ ' Undiér 'vmiån'çk er av? .hvll'm ble i' rethet uhaft _ef' Ertvagii's \ av* Nordiska 'möh31'. fábrikén AB :i: 'Eáekáéáñdf médån övriga: går = i penéiön. * Nyssnämnda ”fö :Ödeshögs 'm'öbçmabrüg staifade '1906 av . möbe'ISnickerü. '* 5 Firman ettantal år existerade de båda fiTw _ sinlNoA, “ett dotimör tag till .Nog ,wudisk'at kompanie "m " ' .' " retagchar ,jäm'zäl' övertagit de bei. v Sällningar. ?Som möbelfaibrinken låg inne med.. ' ' < » › 74 ,v _ sni'ckeñmåstai'e ^ Emsâ' 1 Karlsson, bröderna Kájlings_ fader., Företaget' drew/'ide förstå åren un? (ler firmánamneb Ernst Kaflssons. Kajlings ' möbler “ registrerades' 1944.. Under aj ämm 'ass *eu :Weiatm var; de 216?va V Irianamnen Samtidigt,: men" *därefter harçfirmanamnét Várit enbgñt Kåj'a» 4 lingä möbler. Möbelfii'månçhanrg. ' › si'deamt,i\ç1i bredvidliggande'lokajk ' x'sømjörri ' ' ' " ' 7ut1§ymmén ,anläggas tim möbeIasrä; .reng I 'övrigt bçhåils :fabrikSutru'stä zgiirngenför; serViceänçiamåL' ' ' '› ' 'I .' :samband med mamma; \ : ningens .upp'hörandghar _ti11 sex' av. sina* anställda överlämnat gråti'fikabioñ “om av gummi, :Jam tegGunnar Strid, som avgick' för fem år sedan, ihågkoms med guldtil' Gottfrid Anderson, 'Folke .Gustafs V son, › Allan. Karlsson, 'Allan Greek och AlIan Karlsson.