Kannibalerna i Svemb

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

:h len. så' ' : ibe gan l'jmmg :m a Väs .gmden Hey mlu+io _ fortsätter. nmaid _ linga :opp.\\._r"" 'ah ?ñaekani a l)th gällgr en _ra\ inhemska varor omm 2?/6 /723 Från vänster makan Jannis, B'rqr. Olsson själv,'sájstemAl'ma .2252:110J kusinen Gerda Roos och baå'n'é_ (Iomsvännema som är värdpar.vidi'êbesäkg't, makdwm Maja och Ivar Grahn ' \ KANNIBA'L I gvám .undersökaAs' en .Häll :kista _1948, .inLken visades_ vara »den irmhmhigaste stmåzhdersgwav' .mamiummt drüsbengötland. Man mm akáiettdelwr ñrân dmte .mind me :55111119 ;mamman våmw de 01m hade hartnemppslängden 165180 cm. hade dock_ .vanii en venmpg ;_áse, hela. 090 om ,amg ?Fmñéñalqüjar sig således :i detta avseende ;Kräm 'fynd' :i .andra delen' av Jamba där mdivridema _i_ har vanüt iörhåüamdgwis \må.vuxna. "röáiwuáiiibch iemt stam mn, m utgjöfde'zden* egemt'hirgta. gravkam Den var ämm armban 'gefg"'u§pbygigâd .av hämm 0011 kan m., 7. *L 4 1. .0 _ \ A x... Alm!? 1. _ ", ;utan s graf_ Blgndpfytnden rfann man . § ' spjut __ _› _ › g av_ skalettde mama ;m a' att muner ej .lidaht av 'Nämnpenga dämamot messma #Wäáifwmgtn slutna på grund av 000300021 :förtän'des på. Man :farm vidare ajuhhiga. föränd .ngar :i rygåmm, som *tyder på att mm mm mm umggmt'_ .o _ ' .bl a ;lidit av diskbråck. aneui av ett mmma . Det mmm 'fyndet van* ertrt fragment av ett mmm, som :har ett huggmärke på. insidan 'áv .skallabeneit mh'ümn tyda. *på ram 'hugget hair ltidlkummåt sedan 'hu dm jmf :0411555 jag; 'de mmm' . tagga" :I ; :yljuiy de ' 1. öma_ “ bäriäm 0; 0 A ' nm'llngü'id Enádmiakgson, VV :M1 en Ingrid Fredriksson 7 106151' ,simskolan \a'=vz_1mit'_'en släkt: 611100' fmmrhlje_ 00mm am'e' 240 ;ampolééleüég ?mv 60.11.31 '0015Mth stadz'isdx'másmbem _Lha han Mum_ I . 0.. I; , :H n. i _ . md . Lorem ävm .hm 'SÅWLJ'LEWW . ' memäiht_h1' Anders W mom inån kroppen. 'Det 'a 011909111, , sam |_1_|t1i+d|i<g1alt=e . LW' \. I ef_ ahimgaam u n '. Mini: betalt \* 000011 (kom I Mamma. D. . sågçies i \ apri; ;sa .I alltså! ERNA I stM linnebär' att folket var char, eller alternativt, dödade män; maskan midnatt rituem offen ; ' ' En :modell av en den' air* häli'kiáÄ tan finns ;på Länsmuséet .i Linkö ping. A Alkoholen dubbgl boH'naf_ gIH \_ _ _ Alkoholen diggar bakom f weir' u due, dä;er är vä'i elina *öye ' me denhalr ockSá :goda si 'b' Elli' då ünwte bam på. ?allten, wbám .på den atv' 0651611 ' '0 :och '1st ;01mm ppast hajs'egbt 00a Fadgmer'g'd net, 'Sh'an a rammade gär na 'långa p ii *anmäl Goeihhe visu ' ' H med såg. . . . Flyg billigare1 Nej, t är inte'biljettpr ér ligare. \ ' u . . W' På stad'saukt one i Stockhbyn somnügbáél sagerare glömt' ' ombord. 33 059 1515:301' för 524_ förem .4 “ " '“ _524 svensk r_ .30 i 'medeltal 3 kunnat:_'ráééá or bilfigálfe Lax'i _ _ in+e örfiskare! omkring hundra. laxar oc 4 öringar. Laxakvariet. som håg? › öppet. fram till i oktober ska' bis ”en levande bild av vad som häriv der 1 Möfrumsån'='. .. .i .5____ i; Bortsett från fisket autism' _